Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Alltför många företag saknar effektivt brandskydd

Brandskyddet är inte sällan eftersatt på svenska företag, något man sedan länge strävat efter att råda bot på i Blekinge Brandskydd AB. Företaget utbildar, tar fram utrymningssystem, erbjuder förstahandsbrandskydd och punktskydd – åtgärder som i förlängningen kan spara både liv och egendom.

Blekinge Brandskydd startades i Listerby i Blekinge och omfattar idag kontor i både Tingsryd och Ronneby. På det förstnämnda möter vi ägarna Patric Persson och Niklas Runbert som driver företaget sedan 2010. De berättar att verksamheten bland annat kretsar kring framtagning av förstahandsbrandskydd, det vill säga allt som gör att du som enskild person själv kan släcka och upptäcka en brand, till företag i Skåne, Blekinge och Småland.
– Vi står för helhetslösningar från start till mål, inklusive uppföljning och efterkontroller. Vi tar till exempel fram utrymningssystem med skyltar, linjer, utrymningsplaner, lampor med mera som vi monterar själva, berättar Patric Persson som har många år bakom sig i branschen och besitter stor kunskap kring alla delar av effektiva brandskydd.
Kollegan Niklas Runbert är brandman samt instruktör i D-HLR, HLR samt har behörighet för att utbilda i heta arbeten. Tillsammans kompletterar de varandra väl i arbetet med att kartlägga brandskyddsbehovet hos Sydsvenska företag.

Många saknar punktskydd
Man vänder sig till företag med allt från ett par anställda till stora börsnoterade bolag. Blekinge Brandskydd erbjuder professionella utbildningsinsatser, även på engelska, vilket blivit allt vanligare i takt med att företagen får fler anställda med utländsk bakgrund.
– Företagen behöver, som i många andra sammanhang, inte sätta upp sig på en lista och vänta på att den blir fulltecknad innan vi dyker upp. Vi utbildar mer eller mindre omgående när en kund anmäler sitt intresse, upplyser Niklas Runbert.
Han berättar att man även besitter spetskompetens inom punktskydd, det vill säga små släckningssystem, baserade på kolsyra, som monteras i bland annat el- och apparatskåp. Det är ett viktigt skydd som många företag dock saknar.
– Vi blir lika förvånade varje gång vi besöker ett företag och noterar att punktskydd saknas. Företagen har stora robotar och avancerade maskiner med tillhörande elskåp, men inget skydd i skåpet. Blir det en kortslutning eller gnistbildning som resulterar i brand kan man räkna med två till tre veckors stillestånd, men med ett bra punktskydd handlar det om två-tre dagar. Det gör en enorm skillnad ur ett ekonomiskt perspektiv, och faktum är att dessa bränder är betydligt vanligare än vad många tycks tro, konstaterar Patric Persson och tillägger att även restaurangbranschen har behov av dessa släckningssystem. Vi är auktoriserade för montering och service av Ansulex släcksystem samt PrestoGuard punktskydd i apparatskåp och fordon.
Eftersom nämnda bränder många gånger inträffar på grund av att gnagare har tagit sig in i skåpet har Blekinge Brandskydd behörighet att jobba även med detta.
Företaget arbetar också med brandtätning. I en brandvägg får det inte finnas några håligheter och det blir det om man till exempel har dragit en kabel i väggen. Då kan Patric, Niklas och deras kollegor snabbt vara på plats och täta med brandfog som sväller i samband med värme och gör väggen hundra procent tät. Man arbetar med allt från mjukfog till Roxtec modulsystem.
Brandgasventilation (rökluckor) är en viktig del av en fastighet som många gånger glöms bort i allt ifrån industrilokaler till trapphus i bostadshus. Det är viktigt att de fungerar så att brandgasen kan släppas ut om olyckan är framme.

Långvariga kundrelationer
Blekinge Brandskydd AB är inte knuten till någon leverantör, vilket gör att man alltid kan erbjuda den allra bästa utrustningen för varje enskild kund. Man jobbar uteslutande med marknadsledande produkter, något som uppskattas av kunderna som fäster stor tillit till företaget.
– Vi strävar efter att hela tiden ha en nära och personlig dialog med våra kunder. Ingen ska behöva känna sig obekväm med att ringa och fråga oss om något som rör brandskydd. Vi erbjuder alltid en genomgång av kundens fastighet och utför dessutom årliga kontroller och underhållsinsatser. Kunden ska aldrig behöva ringa mer än ett nummer, säger Patric Persson.
Det har gjort att bolaget skapat både starka och långvariga kundrelationer. Idag servar Blekinge Brandskydd cirka 700 avtalskunder.
– Tveka inte att kontakta oss om ni vill bli en del av vår stora familj, uppmanar Patric Persson och Niklas Runbert.

Research: Patric Hogland
Text: Örjan Persson