Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Allt viktigare med miljöcertifierat byggmaterial

Illustration av trädringar, av Bygma.

Intresset för miljövänligt byggmaterial fortsätter att öka bland svenska bostadsägare. Nära en av fem anser det nu vara mycket viktigt, en siffra som ökat sedan föregående mätning. Det framgår av den senaste Bygmabarometern som tagits fram av YouGov på uppdrag av Bygma.

YouGov har för byggmaterialkoncernen Bygmas räkning för sjunde året i rad intervjuat drygt 1 000 personer som äger ett boende. En av frågorna rör vad man anser är viktigt vid köp av byggmaterial. Kvalitet och estetik är fortfarande i topp, men miljöcertifieringar och -bedömningar blir allt viktigare. Idag anser nära en av fem (18 %) bostadsägare att någon form av miljöcertifiering eller -bedömning är mycket viktig.
– Byggmaterialhandeln har som mål att minska miljö- och klimatpåverkan vid inköp och distribution av byggmaterial och att främja ökad återvinning och återbruk av byggmaterial. För att vi ska lyckas krävs dock att efterfrågan finns. Därför är det glädjande att se Bygmas undersökning som bekräftar ett ökande intresse för hållbart byggmaterial även från slutkund, kommenterar Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna.
”Bra och nödvändigt”
Viktigast är det med miljöcertifierat byggmaterial för kvinnorna. Av dem är det 24 procent som bedömer det som mycket viktigt, medan motsvarande siffra för männen är 12 procent. Det bedöms också som viktigare av den äldsta målgruppen (56–74 år) jämfört med den yngsta (25–35 år).
– Fantastiskt bra och nödvändigt att intresset för miljöbedömda byggmaterial ökar. Hållbarhetsfrågor är något vi på Bygma driver hårt sedan många år och vi arbetar kontinuerligt med att sprida information och kunskap om det inom byggbranschen. Det är roligt att se att slutkunderna nu i ökande grad också efterfrågar detta, säger Carl Evedius, marknads- och inköpschef på Bygma Sverige.
Källa: Bygma