Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Allt strängare lagar kring systematiskt brandskydd

Enligt lagar och regler är det obligatoriskt för fastighetsägare och nyttjanderättshavare att bedriva aktivt SBA, det vill säga systematisk brandskyddskontroll. Här kan en aktör som Brandskydd Väst bli en viktig samarbetspartner. Genom sitt digitala SBA-system ger Brandskydd Väst sina kunder fullständig kontroll över brandskyddet för deras verksamheter.

Maja Metsma och Jörgen Sjögren, grundarna av Brandskydd Väst AB, bestämde sig för att göra avtryck i branschen för brandbekämpning och startade den egna verksamheten 2021. Trots att deras team för närvarande består av endast fyra personer har dessa eldsjälar långtgående expertis som präglat större delen av deras karriärer. Faktum är att Brandskydd Väst representerar en sammanlagd erfarenhet på cirka hundra år.
– Vi är kanske inte störst på marknaden, men vi är definitivt bäst när det kommer till förebyggande brandskydd. Med vår kunskap räddar vi liv, säger Maja Metsma, VD för Brandskydd Väst AB.

Fullständig kontroll
Företagets huvudfokus ligger på att erbjuda hjälp med Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) via service och underhåll av brandteknisk utrustning enligt svenska standarder. Maja och Jörgen påpekar att det enligt lagar och regler är obligatoriskt för fastighetsägare och nyttjanderättshavare att bedriva aktivt SBA. Det inkluderar regelbundet underhåll av brandtekniska installationer såsom handbrandsläckare, inomhusbrandposter, nöd- och hänvisningsarmaturer med mera. Genom sitt digitala SBA-system ger Brandskydd Väst AB konsumenterna fullständig kontroll över brandskyddet för deras verksamheter.
– Vi vill inte bara följa standarder, vi strävar efter att sätta nya när det gäller brandskydd. Vårt digitala system gör det enkelt för företag att upprätthålla och förbättra sitt brandskydd på ett effektivt sätt, framhåller Jörgen Sjögren.

Vill bredda teamet
Med en verksamhet som växer snabbt är Jörgen och Maja för närvarande på jakt efter säljare med tidigare erfarenhet v branschen, och som kan ansluta sig till deras team omedelbart. De ser fortsatt expansionen som ett kvitto på företagets engagemang i arbetet med att öka medvetenheten om vikten av förebyggande brandskydd.
– Vi tror på att bygga starka gemenskaper både inom och utanför vårt företag. Att anställa människor med tidigare branschkunskap är en nyckel till vår framgång. Vi söker individer som delar vår passion för brandsäkerhet och vill vara en del av något större, säger Maja Metsma.
Brandskydd Väst går i bräschen för en bransch där deras insatser bidrar till att forma en säkrare framtid för arbetsplatser och samhällen. I jakten på att rädda liv och minska risken för skador gör företaget allt större avtryck.

Intervju: Gabriella Wallenberg
Text: Örjan Persson