Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Allt fler väljer ommålning före takbyte

Allsidigheten, bredden och flexibiliteten blir tydlig när vi tar en titt på Berggrens Måleritjänst AB. Det välrenommerade företaget med utgångspunkt från Varberg jobbar med traditionellt måleri för privatpersoner och företag, tapetserar, utför ROT-arbeten och industrimålning. Berggrens Måleritjänst är dessutom en expert när det kommer till målning av plåttak.

Det är Niklas Berggren som ligger bakom Varbergsföretaget Berggrens Måleritjänst AB, ett företag han startade 2016 efter ett förflutet i branschen ända sedan han var 14 år och började jobba tillsammans med sin far på Selanders. På sex år har han utvecklat verksamheten till att idag innefatta sju fullt utrustade servicebilar och sysselsätta tio anställda.
– Vi har ett bra åldersspann på personalen som är mellan 22 och 58 år. Det skapar en perfekt dynamik mellan erfarenhet och nytänkande. Alla jobbar med stor drivkraft, framhåller Niklas och nämner samtidigt att kollegan Sebastian blev delägare i firman 2018.

Målar plåttak
Berggrens Måleri är ett allsidigt företag. Man jobbar med traditionellt måleri för både privatpersoner och företag, utför tapetsering, ROT-arbeten och industrimåleri, och är härutöver en expert när det gäller målning av plåttak.
– Det gynnar oss förstås i längden att ha en stor bredd, det är en tydlig framgångsfaktor för oss och ger oss möjligheter att attrahera fler målgrupper, säger Niklas Berggren.
Att renovera plåttak är något som ligger i tiden, vilket har medfört att Niklas och hans medarbetare under senare tid har tagit sig an åtskilliga tak, som under deras varsamma händer blivit som nya.
– Våra insatser gör att taken håller betydligt längre. Många valde tidigare att byta ut hela taket, vilket påverkar både miljön och ekonomin, säger Niklas och påminner om att man inte bör vänta för länge med att renovera sitt tak, eftersom skador i så fall kan uppstå.
Det har på sistone blivit flera tusen kvadratmeter takmålning för Berggrens Måleritjänst. Martinssons Fastigheter är en av många nöjda kunder, och som äger flera fastigheter i centrala Varberg. Berggrens Måleritjänst samarbetar också med A-Hus där man i ett projekt strax söder om hemorten utför invändigt måleri när A-Hus bygger nya bostäder. Just nu befinner man sig också i slutfasen av två större byggprojekt tillsammans med MTA Bygg och GBJ Bygg som bygger 35 respektive 24 lägenheter.

Satsar på personalen
Niklas Berggren gör tydliga satsningar på både personal och arbetsmiljö. Företaget har infört ett ledningssystem som innebär att de hela tiden ska arbeta medförbättringar av arbetsförhållanden och härigenom minimera skador och stress.
– Prestation och ett professionellt bemötande är A och O för oss, vi arbetar långsiktigt och är alltid lyhörda för våra kunders önskemål, berättar Niklas.
Berggrens Måleritjänst åtar sig uppdrag över hela Varberg med omnejd, ett medvetet val eftersom man inte vill att personalen ska behöva resa för mycket, vilket i sin tur främjar trivseln.
Nu är man på tårna inför hösten och vintern, och Niklas har redan börjat planera inför våren.
– Med en god struktur i verksamheten blir både personal och kunder nöjda. Nu när lågkonjunkturen tycks vara på väg finns ingen anledning för oss att stanna upp helt, i stället ska vi bland annat jobba vidare med vårt helhetskoncept för hemmet. Det handlar bland annat om ommålning av hela kök. En av våra kunder tänkte totalrenovera hela sitt kök men kom på andra tankar och lät oss måla om. Resultatet blev precis vad kunden hade önskat, berättar Niklas Berggren.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson