Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Allt fler ser fördelarna med solceller

Solceller, installerade av Dalhem Sol, på taket på en villa.

Solcellerna erövrar Sverige i takt med att de både blir billigare och mer effektiva, men också för att allt fler inser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med att ha solceller på taket. Utvecklingen är tydlig i en aktör som Dalhem Sol AB som både säljer och monterar effektiva solcellsanläggningar för både privatpersoner och företag.

Dalhem Sol AB är en förhållandevis ny uppstickare i solcellsbranschen, men det råder sannerligen ingen brist på erfarenhet och kompetens i företaget som leds av ägaren Filip Reimers med många år bakom sig i branschen. 2018 började Dalhem Sol montera solceller åt German Solar, numera Zenitec, och redan ett halvår senare tog de nästa steg och är numera även återförsäljare av deras produkter.
– Vi står med andra ord för ett komplett koncept med såväl försäljning som montering här i vårt upptagningsområde, det vill säga Skåne, Halland, Blekinge och Småland, upplyser Filip.
Han berättar att han tidigare jobbade som snickare och att han började montera solceller när hans far blev involverad i German Solar via deras huvudkontor i Danmark. Efter att ha jobbat en hel del i Danmark återvände han hem där han sedermera blev arbetsledare och ombesörjde monteringar åt sin far, som numera driver Zentiec. Idag utför Dalhem Sol till viss del även serviceuppdrag för dem, samt säljer deras material.

Sparar pengar, värnar miljön
Dalhem Sol AB har haft en mycket stark utveckling sedan starten 2018. Företaget, som ökat omsättningen med 40 procent per år, sysselsätter idag åtta personer, och ytterligare två är på väg in, berättar Filip.
– Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede på en ständigt växande marknad där det kommer nya produkter hela tiden. Våra duktiga montörer servar mestadels privatpersoner och lantbruk, men i viss mån även industrin där våra lösningar i de flesta fall än så länge inte kan täcka hela dess elförbrukning. De kan dock minska den, vilket är ett stort steg i en bra riktning, konstaterar Filip Reimers.
Han betonar att solceller är ett mycket smart val för de som vill spara energi, spara pengar och värna om miljön.
– Det är en utmaning för oss i branschen att få företagarna att inse fördelarna med en sådan investering, vare sig det handlar om att ersätta eller komplettera befintlig elkonsumtion. Vi eftersträvar alltid personliga möten, gärna med många olika intressenter, där vi ges möjlighet att presentera våra lösningar och hur de kan göra skillnad.

Vill nå ut till fler
Filip menar att det börjar bli ett problem för branschen att rådande upphandlingskrav är skrivna för många år sedan, medan solcellstekniken har haft en oerhört kraftfull utveckling bara under de senaste fem åren.
– 330–450 watt är standard idag jämfört med 230 watt för bara något år sedan. Standarden flyttas hela tiden framåt, från växelriktare till framtidens hybrider, exemplifierar Filip och berättar att Dalhem Sol strävar efter att skapa andelsparker i syfte att på ett mer effektivt sätt nå ut till den breda massan.
– Vår ambition är att bli den största och bästa solcellsleverantören i regionen, liksom att nå fler företag och industrier. I det perspektivet är det viktigt att vi hela tiden verkar i branschens framkant, solceller ska vara tillgängliga för alla, även om man inte har hus, tak som passar eller mark, säger Filip Reimers.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson