Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Allt fler efterfrågar natursten

Två medarbetare på Stenentreprenader i Hessleholm jobbar på fasad.

Natursten blir ett allt mer efterfrågat material i såväl hushåll som på våra arbetsplatser. Trenden är tydlig i Stenentreprenader i Hessleholm, som inte bara representerar ett brett utbud av bänkskivor och fönsterbänkar, utan också erbjuder montering i form av kompletta entreprenader.

Stenentreprenader i Hessleholm startades för drygt 25 år sedan av fyra personer med erfarenhet av stenbranschen. Allt eftersom åren passerade gick delägarna i pension, kvar blev Per Jansson som våren 2019 sålde företaget till S:t Eriks-gruppen. Per är dock alltjämt aktiv i företaget med rådgivning och stöttning, inte minst till Stefan Kylbrink som är dess nuvarande VD. Stefan hade ett mångårigt förflutet inom marknad och försäljning på S:t Eriks AB, innan han för drygt ett år sedan fick möjlighet att överta VD-rollen i Stenentreprenader i Hessleholm.
– Jag kom in precis innan pandemin bröt ut, så det har onekligen varit ett speciellt och utmanande år, konstaterar Stefan.

Ingen sten är den andra lik
Han berättar att verksamheten i Stenentreprenader vilar stadigt på två ben. Man företräder ett brett sortiment av fönsterbänkar och bänkskivor i olika naturstensmaterial.
– Det finns idag en mängd olika naturstensmaterial, såsom kalksten, marmor och granit, samt kombinationer av olika material och bearbetningar som skapar helt unika produkter. Ingen skiva är den andra lik, vilket gör det här arbetet väldigt spännande och stimulerande, säger Stefan Kylbrink och berättar att företagets andra ben utgörs av entreprenader, där företaget ofta verkar i rollen som underentreprenör till större byggföretag.
– Vi monterar och installerar allt från golv och fasader till köks- och bänkskivor. Entreprenadsidan står för ungefär 80 procent av vår omsättning och vi verkar framför allt i landets tre storstadsregioner, upplyser Stefan.

Efterlyser förändringar
Stefan Kylbrink och Stenentreprenader i Hessleholm har en vision om att kunna erbjuda egna, unika produkter, till exempel stensorter som inte finns på marknaden idag.
– Vi behöver också, liksom branschen i stort, bli bättre på att samarbeta med det vi kallar för föreskrivande led, såsom arkitekter och konsulter. Det skulle betyda mycket för både oss, branschkollegor och samarbetspartners, men framför allt skulle beställarna vara de stora vinnarna om vi fick möjlighet att komma in redan på planeringsstadiet av olika projekt, och på så sätt kunna dela med oss av vårt kunnande kring exempelvis materialval. Rätt material på rätt plats.
Stefan efterlyser också att man i offentliga upphandlingar tar hänsyn till fler aspekter än bara priset, inte minst i en tid då hållbarhetsfaktorn får en allt större betydelse.
– Om vi menar allvar med ett hållbart byggande är detta nödvändigt. En sådan utveckling skulle ställa krav på de som upphandlar, vilket skulle vara positivt för alla parter, anser Stefan.

Digitala satsningar
I Stenentreprenader i Hessleholm har man under senare tid arbetat aktivt med digitalisering. Man har, som Stefan Kylbrink uttrycker det, startat en digitaliseringsresa i syfte att sticka ut i det allt tätare mediebruset.
– Vi arbetar just nu med att optimera hemsidan och har bland annat fotograferat hela vårt sortiment av fönsterbänkar för att förstärka det visuella intrycket. Hemsidan ska vara en naturlig plattform, ett skyltfönster utåt och på sikt en portal för våra produkter och tjänster. Här har vi ett enormt arbete framför oss och det är en utveckling som pågår hela tiden.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson