Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ahlsell gör proffsens jobb enklare

Exteriör av hus. Ahlsell i blått står på byggnaden.

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver man utvecklingen framåt tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, i kombination med specialistkunskap och logistik i världsklass, tar Ahlsell på sig uppgiften att göra proffsens vardag enklare.

Ahlsells stående ambition är att erbjuda professionella användare tillgång till ett brett sortiment och relaterade tjänster inom VA, VS, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg och maskiner, samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. I det omfattande sortimentet finns produkter från ledande leverantörer samt Ahlsells egna varumärken. Därmed är bolaget alltid rustat för att möta sina kunders högt ställda krav och tillgodose deras behov. Ahlsell ska, som man uttrycker det, göra det enklare att vara proffs.
Det är förstås också utgångspunkten i Ahlsell i Hässleholm där Magnus Carlsson är platschef.
– Vi är en helhetsleverantör inom framför allt el- och VVS-segmentet där vi kan erbjuda ett mycket brett sortiment. Detsamma gäller industrisegmentet där vi jobbar med välkända varumärken. Våra utesäljare är experter inom sina respektive områden, och härutöver jobbar vi mycket flexibelt och står för snabba leveranser. Sådant uppskattas här på orten, säger Magnus som har ansvarat för Ahlsells butik i Hässleholm sedan 2004, vilken i dagsläget sysselsätter 17 anställda .

Kunskap är A och O
Magnus berättar att 2020 blev ett rekordår för Ahlsell i Hässleholm, till viss del beroende på ökad efterfrågan i pandemins spår, men bolaget har överlag haft en god utveckling under senare år. Sedan två år tillbaka verkar man på Industrigatan 7 i nya, 1 600 kvadratmeter stora lokaler, varav drygt en tredjedel ännu inte tagits i bruk.
– Vår plan är att det ska bli utökning inom bygg- och ventilationsavdelningar så småningom. Vi vill bredda vår kundkrets och jobbar för att etablera oss ännu bättre inom VA-området, berättar Magnus Carlsson.
Ahlsell i Hässleholm vänder sig till kunder över hela Sverige. Man levererar till exempel nattgods till större el- och VS-kunder i området. Magnus lyfter fram bolagets försäljningsansvariga som han anser besitter mycket hög kompetens och bred kunskap inom sina respektive områden.
– Kunskap är A och O i den här branschen, konstaterar Magnus och nämner att man har ett gott samarbete med HTS och Jacobskolans el- och byggprogram när det kommer till kompetensförsörjning.

Helhetskoncept
I Ahlsell Sverige finns 130 butiker och säljkontor knutna till ett centrallager med cirka 100 000 olika produkter. Bolaget sysselsätter cirka 3 500 anställda och omsätter omkring 20 miljarder. Ahlsell är mer eller mindre unikt i Sverige när det kommer till bredden i det man erbjuder marknaden. Bolagets koncept kring innovativa och hållbara produkter, i kombination med logistik i världsklass, värdesätts av en vid kundkrets som sträcker sig över åtskilliga branscher. Ahlsell ligger även långt fram beträffande digitala lösningar, vilket underlättar i fråga om produktinköp, lagerhållning, prissättning och tillgänglighet.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson