Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

ABB och SKF utökar samarbetet inom industriell automation

ABB och SKF har ingått ett samförståndsavtal för att utforska möjligheterna att samarbeta inom automation av tillverkningsprocesser. Samförståndsavtalet undertecknades vid ABB:s Robotics Experience Center i Västerås av ABB:s vd Björn Rosengren och SKF:s vd Rickard Gustafson.

Efter en framgångsrik leverans av flera projekt i SKF:s globala tillverkningsnätverk, bland annat i Göteborg, där industrirobotar från ABB installerats i lagertillverkarens toppmoderna fabrik, tar de två företagen nu nästa steg i sitt samarbete.
Genom partnerskapet ska ABB och SKF identifiera och utvärdera lösningar för att förbättra tillverkningskapaciteten och stödja kundernas ökade produktionseffektivitet. Som ett första steg kommer SKF:s investeringar i automation och rena tillverkningsprocesser att fungera som en testbädd med fokus på att minska koldioxidutsläppen från SKF:s verksamhet. På längre sikt avser parterna att utforska nya affärsmöjligheter inom både traditionella och nya marknadssegment, där båda företagen bidrar med erfarenheter från ett brett spektrum av branscher.

Fördjupat partnerskap
– Efterfrågan på automation ökar till följd av en minskande befolkning i arbetsför ålder, stigande arbetskraftskostnader och industrins arbete för att skapa resurseffektiva verksamheter i transformationen till en mer hållbar tillverkning. Jag är därför glad över att få tillkännage detta fördjupade partnerskap tillsammans med SKF, vilket ytterligare stärker vårt tekniska ledarskap, säger Björn Rosengren, vd för ABB.
– För att ligga före konkurrenter och förbättra vår miljöprestanda ökar vi automationsgraden i våra produktionsanläggningar i alla regioner. Det möjliggör också en mer flexibel och säkrare arbetsmiljö. ABB är en viktig partner för oss inom detta område och vi båda, som två ledande industriföretag, kommer att fortsätta att utveckla innovativa lösningar för att ytterligare öka våra kunders konkurrenskraft, säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef för SKF.
De två företagen har nyligen tecknat avtal om leverans av specifika projekt inom avancerad tillverkningsautomation, robotiserad Random Bin Picking eller installationer av innovativa logistikautomationslösningar i mer komplexa industriella verkstäder inom SKF:s tillverkningsområde, vilket gör det möjligt att se hur robotar kan möjliggöra kvalitetssäkring av detaljhantering.

Källa: ABB