Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

65 procent av Sveriges chefer har uppmuntrats att elspara på jobbet

De höga elpriserna har varit tuffa för många företag i landet och för ett tag sedan trädde lagen om förfarande för elstöd till företag i kraft. En majoritet av svenska chefer uppger nu att de uppmuntrats att spara energi på jobbet. Det visar en undersökning av Nordic Green Energy.

Den 8 maj trädde lagen om förfarande för elstöd till företag i kraft, vilket efterlängtats av många. De höga elpriserna har nämligen fått arbetsgivare runt om i landet att ta till åtgärder för att dra ner på organisationernas kostnader och en undersökning, utförd av PFM Research på uppdrag av elbolaget Nordic Green Energy, visar att 65 procent av Sveriges chefer har uppmuntrats av sina arbetsgivare att spara el på jobbet. För övriga arbetstagare är motsvarande siffra 42 procent.
– Vi har många företagskunder och det har varit tydligt att vinterns höga elpriser har gjort att det har varit svårt för många att få ekonomin att gå ihop. I denna undersökning kan vi tydligt se att oron letat sig in på arbetsplatserna, både hos chefer och hos anställda, säger Björn Visell, affärsområdeschef företag & offentlig sektor på Nordic Green Energy.
Den vanligaste åtgärden för att spara energi är att sänka temperaturen. Det uppger nästan 60 procent av cheferna. Mer än var femte har dessutom uppmuntrat sina anställda att arbeta mer hemifrån och lika många uppger att de tvingats till nedskärningar som att säga upp personal.
– Vi måste överlag bli bättre på att se över vår elkonsumtion, såväl privat som på arbetet. Jag tror att förra vintern har blivit en ögonöppnare för många vad gäller den el som förbrukas och vi ser att många av våra kunder sänkt sin elförbrukning med upp emot 50 procent, säger Björn Visell.

Cheferna uppmanas till att prestera bättre
Undersökningen visar även att var fjärde chef dessutom uppmanats av sin arbetsgivare att prestera bättre för att kompensera för ökade kostnader, som höga elpriser. Det är betydligt fler än hos övriga arbetstagare, där endast var tionde uppger samma sak.
– Det är tydligt att ökade omkostnader har satt hög press på landets chefer. Även om elpriserna gått ner under våren, kan kommande vinter bli riktigt tuff. Då är förhoppningsvis arbetsgivarna mer förberedda, säger Björn Visell.

Källa: Nordic Green Energy