Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

2017 års elpriser – högsta på fyra år

2017 års medelpris för el beräknas hamna på cirka 30 öre per kWh.  Det är åtta procent högre än förra året och hela 32 procent högre än 2015, då elpriset var väldigt lågt. 2017 års elpris är det högsta sedan 2013, enligt elbolaget Bixias årssammanställning.

– Den främsta orsaken till den något högre prisnivån är de ökade kolpriserna. Men elpriset kunde ha blivit mycket högre om vi inte hade haft så god tillgång till vattenkraft som vi haft i år. I slutet av året hade vi ett hydrologiskt överskott på 6 TWh och genomsnittet för året hamnade på minus 4 TWh. 2016 var underskottet i snitt på 7 TWh, förklarar Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Vindkraftsrekord
Ytterligare en faktor som bidragit till att hålla nere elpriserna är den ökade vindkraftsproduktionen.
– Att vindkraften har ökat beror dels på att det har blåst mer än förra året och dels på att det har installerats fler vindkraftverk, säger Matina Rosenberg.

Ännu en kärnkraftsreaktor har stängt
Det har under året installerats mycket mer förnybar elproduktion i Norden samtidigt som Sverige under året har stängt ytterligare en kärnkraftsreaktor – Oskarshamn 1.
– I år kommer mängden förnybart öka ytterligare, tack vare det gemensamma elcertifikatsystemet med Norge fram till 2020, där målet är 28,4 TWh. Utöver mer förnybart väntas Finland starta upp sitt nya kärnkraftverk Olkilouto 3 i slutet av 2018. Den totala produktionen av el väntas alltså att öka i år, säger Matina Rosenberg.

Mer förnybart i övriga världen
Mängden förnybar energi ökar inte bara här i Norden. De globala, europeiska och nationella klimat- och miljömålen driver på utvecklingen av förnybart och bidrar till minskandet av fossila bränslen.
– Vi på Bixia märker av att allt fler vill veta var elen de förbrukar kommer ifrån. Vårt mål är att elen ska vara både förnybar och närproducerad och därför strävar vi efter att öka den förnybara elen från lokala producenter. Man kan säga att vi på ett modernt sätt går tillbaka i tiden, som det såg ut för hundra år sedan, då man byggde industrier i närheten av vattenkraft. Det är dit vi rör oss igen, tillbaka till framtiden, säger Matina Rosenberg.

Efter 2019 stiger priset
Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren vilket beror på utbyggnaden av förnybar energi och att kärnkraftverket Olkilouto 3 i Finland tas i drift.
– Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en förstärkt energibalans fram till 2019. Efter år 2019 kommer energibalansen att försvagas, beroende på stängningen av Ringhals 1 och 2 och ökad export av el ut från Norden, säger Matina Rosenberg. En försvagad energibalans innebär en högre prisnivå.

Källa: bixia.se