Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

100 procent förnybar el i datahallarna

Förnybar el illustreras här av ett litet träd som hålls av en hand.

All el i Advanias datahallar är numera av förnybart ursprung samtidigt som andelen förnybar el i kontoren uppgår till 85 procent. El med låg miljöpåverkan är i dag en avgörande komponent när Advania väljer datahallsleverantörer och elleverantörer till kontoren.

– Vi väljer att endast samarbeta med de leverantörer som medvetet och aktivt arbetar med att ligga i framkant med så låg miljöpåverkan och strömförbrukning som möjligt för infrastrukturen i våra datorhallar. Det är vårt ansvar gentemot våra kunder och miljön att hitta hållbara lösningar så att vi kan minimera vår klimatpåverkan, säger Clas Roeck Hansen, CTO på Advania.

Pågående dialog
Advania Sveriges växthusgasutsläpp från den egna verksamheten är till stor del koncentrerad till affärsresor, drift av kontor och infrastrukturen i de datahallar bolaget hyr för egen och kunders räkning. Förnybar el till både datahallar och kontor är ett viktigt sätt att komma tillrätta med Advanias klimatutsläpp. När det gäller Advanias 13 kontor har företaget egna elavtal i hälften av dem och har i samtliga dessa fall övergått till förnybar el. För att nå upp till 100 procents förnybar el på kontorssidan har företaget en pågående dialog med fastighetsägarna i de kontor som ännu inte själva gjort ett aktivt miljöval för elen.
– Målet är att all vår elkonsumtion ska vara förnybar, det är självklart att vi ska nå dit, säger Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania.
Källa: Advania