Transport/logistik | Svensk Leverantörstidning - Part 2

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Transport/Logistik

Jens Forsmark, samordnare på Spårvagnsstäderna.

Nu blir det enklare att planera spår­vägar

Riksdagen har beslutat att planering av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt Plan- och Bygglagen. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar...

Bästa uppsatsen om godstransport på väg!

För femte året i rad utlyser Sveriges Åkeriföretag pris­tävlingen om bästa uppsats om godstransport på väg. Prissumman är 10000 kr och utdelas till den bästa uppsatsen på kandidat- eller masters­nivå som godkänts under det senaste...

Green Cargo växer intermodalt

Green Cargos nätverk har blivit ett alternativ för en del rederier, åkerier och speditörer. Med 50 nya intermodala transportavtal på ett par månader, utvecklar nu Green Cargo det nationella nätverket så att det i många destinationer passar...