Infrastruktur | Svensk Leverantörstidning - Part 2

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Infrastruktur

Diös utvecklar infrastruktur för elbilar

Med start i höst kommer Diös tillsammans med Vattenfall att samarbeta gällande utveckling av infrastruktur för elbilar i Diös tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå. Satsningen bygger på Vattenfalls lösning InCharge och...

Rekordstort godståg transporterar SSAB:s stål

Finlands till massan största godståg började nyligen regelbundet trafikera sträckan Brahestad–Tavastehus. Det handlar om ett megatåg som väger 5 200 ton och transporterar stålcoils mellan de två orterna. Hittills har transporten av coils...

Premiär för självkörande buss i Göteborg

Nu rullar den första självkörande bussen i Göteborg. Premiären ägde nyligen rum på Chalmersområdet i Johanneberg. Första delen av initiativet startades nyligen. Allmänheten kan åka gratis med en liten buss på en sträcka mellan Chalmers...

En utmaning att bedöma jordbrukets sårbarhet

Det finns stora kunskapsluckor om hur sårbart jordbruket är inför framtida klimatförändringar. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Avhandlingen visar också att dagens metoder för att bedöma klimatsårbarhet har brister och...