Infrastruktur | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Infrastruktur

Luftföroreningar blir synliga med ny produkt

Med Rambolls produkt Shair kan kommuner få unikt underlag för bättre beslut. Luftföroreningar påverkar våra liv, men syns oftast inte. Med Shair kan städers luftkvalitet visualiseras i realtid för att göra det osynliga synligt och möjligt...

Luften i svenska städer blir allt sämre

En ny rapport från Ramboll visar att halterna av luftburna partiklar (PM10) i svenska städer ökar. Bland annat har Visby och Sundsvall lika dålig luft som storstäderna. Utsläppen har sedan 1990 konsekvent minskat i Sverige men de senaste åren...

Premiär för SAS nya långdistansplan

Den 28 januari 2020 börjar det första av SAS åtta nya långdistansplan, Airbus A350, flyga från Köpenhamn till Chicago. A350 är helt ny flygplanstyp för SAS och en del i förnyelsen av SAS flotta som möjliggör mer bränslesnåla flygningar...