Content pages
Samarbete ska förbättra det svenska skogsbruket med AI | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Samarbete ska förbättra det svenska skogsbruket med AI

En viktig del av framtidens skogsbruk är digitaliseringen – och AI kommer att förändra branschen. Sveaskog vill som Sveriges största skogsägare ligga i framkant och har därför inlett ett samarbete med en av den ledande utvecklaren av AI för skogsbruk.

Samarbetet med CollectiveCrunch har som syfte att samla in data från Sveaskogs skogar i CollectiveCrunchs AI-verktyg, ”Linda Forest”, för att förbättra skogsinventeringarna. Enligt Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, är digital teknik på väg att förändra skogsbruket.
– På Sveaskog vill vi ligga i framkant i teknikutvecklingen och skapa förutsättningar för både mer tillväxt och mer biologisk mångfald, säger han.

Bättre grund
Samarbetet med CollectiveCrunch är en del av ett större initiativ för att distribuera smart teknik till skogsbruket i Sverige. Sveaskog tittar på olika typer av AI-applikationer för att se hur de kan användas på olika sätt för att bättre utnyttja data och för att uppnå en högre grad av automatisering och mer välgrundat beslutsfattande.
– CollectiveCrunchs artificiella intelligens är en intressant teknik som kan ge oss en bättre grund för skogsplanering. Det ska bli spännande att se resultatet av piloten och vilken prestation ”Linda Forest” kan nå, säger Fredrik Klang.

Banbrytande lösningar
Jörgen Westman, skogsteknisk chef på Sveaskog, tillägger att efter den inledande pilotfasen kommer olika applikationer att bedömas även i relation till varandra, vilket kan leda till banbrytande lösningar som utnyttjar AI på sätt som det aldrig har varit tidigare.
– Det pågår mycket utveckling i vår bransch och då är det viktigt att vi är med och testar det. Om vi kan förbättra vår kunskap genom AI kan vi också förbättra vår råvara, säger Jörgen Westman.
Jarkko Lipponen, CPO på CollectiveCrunch, säger att han är glad över att inleda samarbetet.
– Vårt tekniska team och vår svenska partner ForestX kommer att arbeta med Sveaskog för att införa AI-modeller i det svenska sammanhanget.

Källa: CollectiveCrunch

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *