Content pages
ABB och Ericsson samarbetar för att förverkliga Thailands ambition om Industri 4.0 | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB och Ericsson samarbetar för att förverkliga Thailands ambition om Industri 4.0

ABB Thailand och Ericsson Thailand meddelade nyligen att man inleder ett samarbete, det första i Asien och Stilla havsområdet, som ska stötta ABB:s kunder och företag i Thailand med Ericssons 5G-lösningar.

Tillkännagivandet ingår i ett globalt strategiskt partnerskap mellan de båda företagen, vilket undertecknades 2019 i en gemensam vision om samarbete för framtida flexibel produktion med automationssystem och trådlös kommunikation som en del av Industri 4.0 och digitalisering.
I och med undertecknandet av avtalet i Thailand kommer Ericsson att bli ABB:s ”Preferred Connectivity Partner” i landet. Avtalet utgör ett ramverk och en möjlighet för ABB och Ericsson att tillsammans snabba upp den digitala omvandlingen av olika företag runt om i Thailand och förbättra stödet för ABB:s kunder med 5G-expertis.
Fokusområdena för samarbetet innefattar ABB:s affärsområden Robotics & Discrete Automation, Industrial Automation och Motion liksom ABB AbilityTM Platform Services. Samarbetet kommer till exempel att omfatta AR-linser för fjärrdriftsättning i tillverkningsmiljöer via 5G i tillägg till globala NB-IoT-uppkopplade motorer och drivenheter genom Ericsson Communication Service Provider-partners och dess IoT-Accelerator-plattform.
– ABB och Ericsson har länge samarbetat i forskningsprojekt i Europa för att studera rollen och fördelarna med 5G inom flexibel automatisering och produktion. Driftsättning och drift av stora flottor autonoma maskiner och robotar som drivs av 5G håller på att bli verklighet. Partnerskapet i Thailand innebär att vi kommer att arbeta tillsammans för att snabba upp den fulla potentialen för 5G inom industriell tillverkning, och detta öppnar dörren för nya digitala möjligheter som stöd för Thailands anammande av Industri 4.0, säger Gianandrea Bruzzone, landsansvarig för ABB Thailand.

Drar full nytta av 5G
ABB har en historia som ingår i utvecklingen av Thailands energi- och industrisektor allt sedan den första motorleveransen till Siam Cement 1913. ASEA och BBC etablerades i Thailand 1978 respektive 1982, och man blev ABB 1988 då de båda företagen gick samman.
– I mer än fyra decennier har ABB Thailand samarbetat med enskilda personer, myndigheter och organisationer inom energi- och industrisektorn liksom bygg-, transport- och infrastruktursektorn för att stötta tillväxten i Thailands ekonomi, säger Bruzzone.
Nadine Allen, chef för Ericsson Thailand, säger:
– Vårt samarbete med ABB gör det möjligt för oss att dra full nytta av 5G hos företag inom olika industrier som tillverkning, flygplatser, hamnar, olja och gas samt gruvor. 5G-nätverken kommer att vara lika viktiga för industriföretagen som 4G är oumbärligt för smarttelefonanvändare. För många ligger det omedelbara värdet av 5G inte primärt i höga hastigheter och låga latenser. De viktigaste kraven är istället tillförlitlighet, realtidspositionering, säkerhet och sekretess.

Flera generationer
Ericsson har verkat i Thailand i 114 år och har stöttat landet genom många generationer mobilitet.
– Vi är stolta och glada att kunna bistå Thailand på deras resa mot Industri 4.0. Tack vare vår erfarenhet av att driftsätta 5G i 61 produktionssatta nätverk står vi väl rustade att omvandla och digitalisera den lokala tillverkningssektorn, tillägger Allen.
I januari 2020 deltog ABB och Ericsson tillsammans vid World Economic Forum i Davos i Schweiz för att för första gången visa hur enkelt och effektivt robotar kan styras på stora avstånd tack vare kommunikationsmöjligheterna i realtid med 5G.

Källa: ABB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *