Content pages
Solenergin fortsätter vinna mark | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Solenergin fortsätter vinna mark

Allt fler, såväl privatpersoner som företag, ser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med solenergi. Svenskt Byggmontage AB står i sammanhanget för ett starkt och tilltalande koncept som innefattar allt ifrån ritning och projektering till montage av den nyckelfärdiga anläggningen.

Vi träffar Robin Nilsson, ägare och VD för Svenskt Byggmontage AB, ute på en av arbetsplatserna där Energotech AB bygger både kontor och lager. Med hjälp av egen transportör lyfts solcellspanelerna upp på taket och monteras enligt framtagen installations- och planritning. Monterad och klar kommer anläggningen att leverera cirka 50 000 kWh per år.
– I kombination med en ytterst välisolerad byggnad samt att beställaren, Sven Pavin, är specialist inom värmebranschen (elektrisk och vattenburen takvärme), blir detta en högst miljöanpassad anläggning att visa upp som exempel på framtidens värmelösningar, säger Robin som grundande bolaget 2013 efter att ha verkat i branschen under många år.
– Min far, Rune Nilsson, har alltid varit verksam i byggbranschen, så det var hos min far som jag började min praktik. Redan 2005 var vi med och monterade en solcellsanläggning, vilken då var Sveriges första offentligt upphandlade anläggning, berättar Robin.

Många fördelar
Bygg- och solcellsentreprenader är Svenskt Byggmontage AB:s specialiteter, där de sistnämnda har kommit att dominera uppdragen allt mer.
– Från början verkade vi mestadels i rollen som underentreprenör till större byggbolag, men med tiden har vi i allt högre grad levererat nyckelfärdigt till både privatpersoner och företag. Vi ritar, projekterar och monterar anläggningen, därefter är den i kundens ägo, säger Robin och fortsätter:
– Vi utbildar oss kontinuerligt för att framtidssäkra våra insatser och är registrerade på Elsäkerhetsverket som behörig elinstallatör. Produktutvecklingen gällande solcellspaneler och växelomriktare går snabbt framåt och ger redan idag hög verkningsgrad, vilket tillsammans med allt lägre produktkostnader bidrar till den växande marknaden, berättar Robin.
Fossila bränslen, såsom olja, gas och kol, blir allt dyrare att hantera ur miljösynpunkt, vilket gynnar utvecklingen av förnybar energi. Här blir de många fördelarna med just solenergi tydliga. Driftskostnaden i förhållande till investeringskostnaden vid installation, det vill säga en engångskostnad som bestämmer elpriset under avskrivningstiden (vanligtvis kring tio år), innebär att elförbrukningen därefter blir helt gratis, samtidigt som solcellerna kanske till och med genererar ett överskott som kan säljas.
– Tänk att få en utbetalningsavi i stället för en räkning från elleverantören, säger Robin Nilsson med ett leende och nämner därefter fler fördelar med solenergi.
Fastighetsvärdet höjs motsvarande investeringskostnaden, anläggningen har lång livslängd (produktionsgarantin för solcellspaneler är 25 år), miljöpåverkan är obefintlig utan ljud och utsläpp, och anläggningen kräver heller nästan inget underhåll utöver vanlig rengöring.
– Man bör också ha i åtanke att kostnaden för solenergi dessutom är helt oberoende av fluktuerande marknadspriser, samtidigt som energideklarationen, vilken idag är ett krav vid fastighetsförsäljning, får ett annat värde som kan möjliggöra en positiv inverkan på försäljningspriset, påminner Robin Nilsson.

Stora projekt
Företag och privatpersoner kan idag söka statliga subventioner för installation av just solenergi. Företag har 30 och privatpersoner 20 procent på komplett anläggning, men Energimyndigheten ser just nu över dessa bidrag, vilket får Robin att hoppas på ännu bättre villkor så småningom.
Sedan starten har Svenskt Byggmontage monterat solcellsanläggningar för åtskilliga uppdragsgivare, bland annat på Hylliebadet, IKEA:s nya huvudkontor i Svågertorp och Skaraborgs Sjukhus i Skövde.
– Gunnarshögs Gård är precis driftsatt och klar, upplyser Robin och fortsätter:
– Gällande egna anläggningar försöker vi hålla oss i Skåne, men vårt upptagningsområde är hela södra Sverige, berättar Robin som i sammanhanget gärna framhåller Kraftpojkarna AB.
– Kraftpojkarna är vår grossist på allt gällande solenergi. De har ett fantastiskt sortiment och är idag Skandinaviens största grossist. Genom deras produkter och sortiment kan vi stå för långa garantier, vilket gör att våra kunder känner sig trygga och kan räkna hem den anläggning vi har installerat enligt angiven prognos, säger Robin Nilsson.
Han ser ljust på framtiden för såväl Svenskt Byggmontage som solenergibranschen i stort.
– Framöver lär vi utöka personalstyrkan vad gäller både försäljning, projektering och montage. Miljö- och energifrågor är ju något hela världen bryr sig om idag och det känns förstås oerhört stimulerande att få vara med på den resan.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *