Content pages
En automationskonsult med långsiktighet | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En automationskonsult med långsiktighet

I Alprotek Automationskonsult AB har sydsvenska företag en stark partner kring styr- och reglerprojekt, kontroll och entreprenadbesiktningar. I Alprotek kombineras teknisk kompetens med helhetsansvar och långsiktighet, vilket format ett koncept som omfattar allt ifrån utveckling till montering, drifttagning och service.

Alprotek Automationskonsult AB har utvecklats från en systemleverantör till ett tjänsteinriktat företag med fokus på utredningar, kontrollbesiktningar, installations- och projektledning.
– Vi ser oss som verklighetsknutna konsulter inom området automation. Vår specialitet är att med bred kunskap och erfarenhet finnas med hela vägen från utveckling fram till montering, intrimning och idrifttagning av anläggningar, samt att erbjuda kunderna teknisk service, underhåll och förvaltning efter igångsättning, säger Arne Lerstorp som leder verksamheten.
Alprotek Automationskonsult ingår i olika besiktningsgrupper som utför besiktningar på stora projekt. Genom att samla flera aktörer säkerställer man stor och bred kompetens kring alla projekt.
– Vi bygger och monterar med andra ord inget själva, utan verkar som konsulter som kommer med råd till kunderna kring hur man ska bygga för att förstå framtiden och kunna möta framtidens krav, förklarar Arne.

Varierande projekt
Alproteks kunder finns mellan Stockholm i norr och Skåne i söder, och består av bland andra olika kraftvärmeverk, landsting och kommuner, men även industriprojekt såsom Södra Cell Mörrumsbruk som just nu genomför flera stora investeringar.
Lokalt pågår uppdrag med flera åtaganden för både Kristianstads kommun och Region Skåne.
Man har dessutom ett ramavtal med ABK för vilka man utför besiktningar och kontroller av deras byggnationer.
Exempel på medverkan i olika besiktningsgrupper är pågående projekt såsom Borås Energi & Miljö som bygger ett nytt energi- och miljöcenter sydväst om Borås, och Regions Östergötlands sjukhusprojekt.

Långsiktiga lösningar
Alprotek Automationskonsult AB strävar ständigt efter att utveckla personalen så att man kan möta sina kunders allt högre krav.
– Våra tjänster håller hög kvallitet och vi levererar alltid vad vi har lovat. Vi tänker framåt, har långsiktiga relationer med våra kunder, vilket blir en successiv kunskapsuppbyggnad som är till nytta för både oss och kunden. Vi förstår och tänker helhet och ser till resultatet. Det är först när kunden är nöjd som vi är nöjda, poängterar Arne Lerstorp.
Han betonar vikten av att skapa effektiva lösningar som blir lönsamma i det långa loppet – för stunden och för framtiden. I den strävan söker man nu efter personal med erfarenhet av industri och automation.
– Vi vill bredda vår verksamhet, men det är svårt att hitta personal med rätt kompetens här i Kristianstad, konstaterar Arne Lerstorp avslutningsvis.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *