Content pages
Viktig markexploatör när Kungälv växer och utvecklas | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Viktig markexploatör när Kungälv växer och utvecklas

Kungälvs geografiskt fördelaktiga läge längs med E6, och närheten till såväl Göteborg som Oslo, gör att allt fler väljer att flytta till och etablera verksamhet i regionen. Här spelar Bokab en viktig roll med sitt breda koncept kring markexploatering. Genom att förvärva, förvalta och förädla fastigheter bidrar man i allra högsta grad till Kungälvs starka utveckling.

Bokab ägs av Kungälvs kommun och har till uppgift att bedriva markexploatering och markförvaltning. Genom att förvalta, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädelsevis mark för utveckling och exploatering, bidrar man till kommunens långsiktiga utveckling. För två och ett halvt år sedan fick Bokab nya ägardirektiv, likt Älvstrandens Utveckling AB i Göteborg, vilka går ut på att verka för att bredda och utveckla bebyggda fastigheter.
– Kommunstyrelsen har fattat beslut om försäljning av fem fastigheter till Bokab, varav de flesta är centralt belägna. Vår uppgift är att förvalta och utveckla dessa, säger Peter Jakobson, VD för Bokab.

Etableringsmark som villatomter
Bokab erbjuder såväl etableringsmark som villatomter, och i en växande kommun som Kungälv har det redan funnits gott om uppdrag på agendan.
– Förra året såldes 90 000 kvadratmeter verksamhetsmark, vilket är rekord och ska jämföras med ett snitt på cirka 30 000 kvadratmeter per år, berättar Peter Jakobson och nämner att alla tomter i området Antorp, utefter E6 i de norra delarna av Kungälv, är slutsålda.
I början av 2017 fanns 36 villatomter till salu i Tega Västergård, varav 34 numera är sålda. Beträffande Rollsbo Västerhöjd tas en ny detaljplan fram i början av nästa år för 350 000 kvadratmeter ny verksamhetsmark, med försäljningsstart i slutet av 2018.
– Nästa år erbjuder vi 14 villatomter på Tega Ängar, och här är vi redan nu uppe i 118 intressenter, upplyser Peter Jakobson.

Utvecklar kustområdet
Ett annat projekt som kommunen i mångt och mycket lagt grunden till är utbyggnaden av sjukhuset för drygt 1 miljard kronor under en femårsperiod. Framöver handlar dock en stor del av Bokabs arbete om att utveckla kustområdet.
– Vattennära områden är alltid populära, inte minst för villatomter, och här kommer vi att satsa ännu mer intensivt framöver. Kungälv växer med många nya bostäder, det byggs både flerfamiljshus och villor, samtidigt som allt fler företag flyttar hit. Framtiden ser onekligen intressant ut, konstaterar Peter Jakobson.

Research: Håkan Larsén
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *