Content pages
Erfarna experter inom provning och mätteknik | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Erfarna experter inom provning och mätteknik

Dynamo Free AB är en sann expert inom provning och mätteknik. Med sin breda expertis och långa erfarenhet utför man kvalificerade mättjänster såväl ute på fältet som i det egna laboratoriet. Med Dynamo Free i ryggen minimeras haverier, underhållskostnader och obehagliga överraskningar.

Det var Tobias Johansson, VD, och Joakim Risberg som startade Dynamo Free 2015. Vi möter dem i deras anläggning i Kungälv där de förfogar över både givarlabb och kontor.
– Det vi erbjuder är mättjänster av hög kvalitet.Vi är experter inom provning och mätteknik, och vi jobbar såväl ute på fältet som i vårt eget laboratorium, berättar de.
Töjning, vibration, kraft, tryck, temperatur, flöde med mera – Dynamo Free mäter allt och det kan handla om uppdrag på allt ifrån ett par timmar till ett år. Specialområdet är töjningsmätning, där man dels limmar givare på befintliga konstruktioner och dels erbjuder skräddarsydda kraftgivare med hög känslighet och låg överhörning.

Kostnadsbesparingar
Dynamo Free utför mätningar och beräkningar på allt ifrån komponenter till fordon, broar och byggnader. Härigenom minimerar beställaren haverier, underhållskostnader och obehagliga överraskningar.
– Vi tar helt enkelt fram lämpliga mätlösningar utifrån kundens egna frågeställningar. Denne kanske vill veta varför något gått sönder eller ta reda på hur omfattande slitaget är på ett specifikt objekt, men vi genomför också särskilda mätningar där vi ersätter originaldelar med vårt mätdon, till exempel motorfästet på en bil. Utifrån de resultat som kunden får av oss kan denne göra förändringar och förbättringar, vilket kan innebära stora kostnadsbesparingar, påpekar Tobias Johansson.

Ökad efterfrågan
i Dynamo Free AB är man förhållandevis ensamma om att erbjuda hållfasthetsbaserade mätningar ute på fältet. Då handlar det i regel om större konstruktioner som exempelvis broar.
– Vi genomför till exempel långtidsmätningar i syfte att kartlägga utmattningsskador. På så sätt får beställaren en klar bild över när det behöver göras en översyn och hur serviceinsatser kan optimeras för att minimera stilleståndstider, säger Joakim Risberg och tillägger att man samarbetar med Inspecta och Semcon som gör underlag och beräkningar på Dynamo Frees mätningar.
Både Joakim och Tobias ser en ökande efterfrågan på Dynamo Free AB:s tjänster.
– Vi befinner oss alltjämt i en uppbyggnadsfas, men vi har tydliga visioner om vart vi vill nå. Vi räknar med att uppdragen, inte minst fältmätningarna, kommer att bli fler, och vi ser också långtidsmonitorering som ett växande område. Sammantaget ser vi stor potential i att fortsätta växa.

Research: Håkan Larsén
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *