Content pages
Stadsbor oroliga för växande sociala klyftor: Hälsa är en klassfråga när stockholmarna bedömer sin stad | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stadsbor oroliga för växande sociala klyftor: Hälsa är en klassfråga när stockholmarna bedömer sin stad

Låginkomsttagarna i Stockholm upplever både sämre fysisk och mental hälsa, har låg framtidstro och anser sig ha sämre förhållanden än höginkomsttagare. Det visar en ny undersökning som NCC har låtit göra bland storstadsbor om utvecklingen i staden.

– Resultatet är oroväckande och visar att upplevelsen av vår boendemiljö också påverkar vår hälsa. Därför måste vi som samhällsaktör utforma och bygga områden som ger invånarna tillgång till sjukhus och andra samhällsfunktioner som kan bidra till att förbättra den upplevda hälsan, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.
Av undersökningen framgår att bland personer med lägre inkomst (mindre än 24 999 kronor i månaden) upplever endast 47 procent av de tillfrågade att de har en bra fysisk hälsa medan motsvarande siffra bland personer med en högre inkomst (över 40 000 kronor i månaden) är 68 procent. Samma mönster ser vi även i uppfattningen om mental hälsa.

Skillnad mellan inkomstgrupperna
Låginkomsttagare anser sig även ha ett sämre förhållande, 65 procent jämfört med 75 procent för höginkomsttagare, samt sämre balans mellan arbete och privatliv, 50 procent bland låginkomsttagarna jämfört med 64 procent bland höginkomsttagarna.
Framtidstron är det som skiljer inkomstgrupperna mest åt. Endast 40 procent av låginkomsttagarna har en stark framtidstro medan motsvarande siffra för höginkomsttagarna är 62 procent. De boende i staden upplever även att man har större grad av självbestämmande ju högre inkomst man har.

Stadsplanering viktigt
Undersökningen visar att brist på samhällsservice, såsom sjukvård, bankomater, bra skolor etc upplevs större i områden med lägre snittinkomst, och att de invånare som är missnöjda med sitt boendeområde saknar just närhet till sjukvård och bra skolor.
– God stadsplanering är en viktig pusselbit för att skapa trivsel och trygghet i en stad. Vi vet till exempel att placeringen av ett sjukhus i en stad påverkar den upplevda hälsan bland invånarna och det är viktigt att ha med sig även sådana perspektiv när vi utvecklar samhällen så de sociala klyftorna inte blir ännu större, säger Christina Lindbäck.

Källa: ncc.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *