Content pages
Bravida får stort partneringuppdrag när Mälarsjukhuset byggs om | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bravida får stort partneringuppdrag när Mälarsjukhuset byggs om

Bravida har tecknat partneringavtal med NCC när Mälarsjukhuset i Eskilstuna renoveras. Uppdraget omfattar installationer inom el, vs, ventilation samt säkerhet och har ett ordervärde på cirka 73 miljoner kronor.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna står inför en stor ombyggnation och modernisering. Bravida har fått i uppdrag av NCC att utföra samtliga installationer inom el, vs, ventilation och säkerhet i en 15 000 kvadratmeter stor sjukhusbyggnad. Byggnaden rymmer lokaler för vård och administration.
Projektet, som inkluderar de nya installationerna, kommer att bidra till att lokalerna får betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftekonomi.
– Samarbetsformen partnering är optimal i komplexa projekt. Installationer är en stor och viktig del i ombyggnaden och tillsammans kan vi skapa moderna, effektiva och långsiktigt hållbara vårdmiljöer som gynnar patienterna, de anställda och landstinget, säger Hans Kroné, projektchef på NCC.

Partneringprojekt
Uppdraget utförs som ett partneringprojekt och en projektledare från varje teknikområde involveras från Bravida. Dessutom arbetar en installationschef från Bravida tätt tillsammans med NCC för att samordna projektet.
– Det här är både ett viktigt och spännande uppdrag för oss. Vi tror starkt på det här sättet att samarbeta och driva entreprenader, säger Per Karlsson, för Bravida el i Eskilstuna.
Projektet är uppdelat i olika etapper, en för varje sjukhusbyggnad. Den första etappen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2017/18 och den sista vid årsskiftet 2018/19. Totalt kommer cirka 20 Bravidamedarbetare vara engagerade i projektet.

Källa: bravida.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *