Content pages
Marcus hjälper företag att hitta lösningar och arbetsmetoder | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Marcus hjälper företag att hitta lösningar och arbetsmetoder

Marcus Miller har lång erfarenhet av produktutveckling i olika företag. Med sin gedigna bakgrund driver han numera det egna företaget Miller Engineering AB med fokus på att tillhandahålla lednings- och ingenjörstjänster till tillverkningsindustrin.
– Jag hjälper företagen att se lösningar och utarbeta arbetsmetoder, säger Marcus Miller.

Efter många års arbete av produktutveckling i olika bolag föll det sig naturligt för Marcus Miller att starta eget. I juni 2015 etablerade han Miller Engineering AB där han förser tillverkande företag med lednings- och ingenjörstjänster . Tjänsterna omfattar ingenjörsarbete, projektledning och ledarskap inom produktutveckling och produktion.
– Just nu har jag två större uppdragsgivare, en svensk konsultfirma och ett tyskt bolag för vilka jag arbetar med produktutveckling av entreprenadmaskiner. Det handlar mycket om bärande strukturer, layout, konstruktion, beräkningar och produktionsteknik, berättar Marcus. Marcus har sedan han utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik på 1980-talet arbetat med allt ifrån konstruktion av plastdetaljer till mobiler till järnvägsvagnar.
– Det krävs ett genuint och kreativt intresse för produkterna för att kunna levandegöra uppdraget, en förmåga att kunna visualisera tredimensionellt. En smula verkstadserfarenhet hjälper också till för att få en känsla för material och konstruktion. Det gäller att ha en bra helhetssyn, kunna se företagets värdekedja, vara drivande för att komma framåt och få med andra på tåget. Att se lösningar i stället för problem, förklarar Marcus Miller.

Noggrann process
Hur går det till när du tar in ett nytt uppdrag?
Först för jag en dialog med kunden för att kunna utröna vad som ingår i ett väl definierat arbetsuppdrag, säger Marcus och betonar vikten av att hantera kundkravet.
– Det är A och O. Under arbetets gång kan man utveckla flera alternativa idéer om hur kundkravet skall tillfredsställas. Därefter tar man en dialog med kunden om vilket av alternativen man vill gå vidare med. Sedan fortsätter det med analyser om hur projektet passar in i den industriella processen, och därefter vidtar det traditionella ingenjörsarbetet där vi arbetar med detaljkonstruktioner, fortsätter Marcus.
Det handlar om beräkningar och simuleringar, och i detta skede får fler aktörer ta del av projektet för att kunna hantera och förstå resultaten från verifieringsprocessen.
– Sedan provar vi, förbättrar, tar in feedback från fältet och provar igen. Under hela processen dokumenterar vi allt systematiskt, säger Marcus Miller.

Nytt projektsamarbete
Marcus har tidigare även arbetat på Volvo, varav sex år med ansvar inte bara i Sverige. Han har chefserfarenhet och har arbetat med organisationsutveckling, kommunikation, arbetssätt, mentorskap och produktutveckling.
Nu går han in i ett nytt projektsamarbete över nationsgränser för att arbeta med hur man kan nå konsensus när det gäller verktyg, metoder och arbetsprocesser.
Det handlar alltså om hur man kan överbrygga kulturella skillnader.

Text och research: Sakari Bomström

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *