Content pages
Landskrona Energi ligger steget före | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Landskrona Energi ligger steget före

Landskronaborna har ett energibolag de kan vara stolta över ur flera aspekter. Redan nästa år har samtliga kommunens hushåll tillgång till fiber, elförsörjningen är nära nog hundraprocentig och beträffande elhandel och fjärrvärme jobbar man med en klar och tydlig miljöprägel.
– Landskrona Energi AB ligger i framkant, det gäller att hänga med och vara förberedd, säger Cecilia Walles, marknads- och kommunikationsansvarig på Landskrona Energi AB.

Vi träffar Cecilia Walles i nyrenoverade lokaler på Gasverksgatan i Landskrona. Byggnaden är från tidigt 1900-tal och alla interiörer totalrenoverades för fem år sedan. Cecilia berättar att verksamheten omfattar fyra huvudområden; öppet stadsnät, det vill säga fiber, elnät, elhandel och fjärrvärme, och hon börjar med att lyfta fram det förstnämnda där Landskrona nästa år blir första kommun i världen med hundraprocentig fibertäckning.
– Då har vi grävt ner anslutningsmöjligheter till alla hushåll i hela kommunen, vilket är helt fantastiskt, säger Cecilia.
Nationellt har man satt mål om 90 procent täckning 2020 och 95 procent gällande Region Skåne.
– Att vi når hundra procent täckning 2018 här i Landskrona får vi även tacka det landsbygdsstöd vi fått, liksom Sandins Entreprenad som ska ha en stor eloge för deras sätt att gräva och framförallt återställa allt till våra kunders belåtenhet.

100 procent effektivt
Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona, vilket innebär att man har ansvar för att distribuera Landskronabornas el. När det gäller effektivitet kan de vara nöjda med sitt nät.
– Energimarknadsinspektionen gav vårt nät omdömet 100 procent effektivt, något vi förstås är både glada och stolta över. Vi ansvarar även för driften av gatubelysningen i hela kommunen samt driften av två trådbusslinjer inom själva tätorten, berättar Cecilia Walles.
Området Elhandel är nytt sedan 2015. Här säljer man el från Energiknuten i form av Landskronaelen, som man väljer att kalla det.
– Vi vill att alla ska ha möjlighet att gynna lokal elproduktion som är fossilfri. Härigenom kan vi ge tillbaka lokalt genom olika projekt, och på så sätt ser vi till att Landskrona stad får ta del av och kan utveckla attraktionskraften ännu mer, säger Cecilia.
När det gäller fjärrvärme ligger Landskrona Energi också i framkant vad gäller miljöaspekten. I bolagets egen förbränningsanläggning, Energiknuten, vilken invigdes 2012 har bolaget en stabil grund att stå på för vidareutveckling.
– Vi har Sveriges längsta fjärrvärmeledning, som var klar 2015 och knyter ihop oss med Lund och Helsingborg. Där samkör vi ett flertal anläggningar och kan därigenom täcka upp våra kunders värmebehov, även när toppar uppstår. I Helsingborg förbränner man hushållssopor, i Lund främst restprodukter från skogen och här i Landskrona PTP, en restfraktion bestående av plast, trä och papper, berättar Cecilia.

Spännande utmaningar
Cecilia Walles kom till Landskrona Energi 2015 som marknads- och kommunikationsansvarig.
– Jag arbetade tidigare på Kraftringen i Lund med ungefär samma uppgifter, men när denna tjänst dök upp kunde jag inte tacka nej. Landskrona befinner sig i en spännande fas med många härliga utmaningar. Vi utvecklar landsbygden och city i en rasande fart, säger hon.
Nästa satsning rör Internet of Things där man med hjälp av sändare ska kunna förenkla och miljöanpassa olika arbetsområdet, exempelvis sophämtning på Ven där en sändare talar om när sopkärlet är fullt och redo att tömmas.
– Denna applikation kan anpassas i många olika sammanhang, något vi just nu tittar på med stort intresse, upplyser Cecilia.
Hon beskriver Landskrona Energi som ett gammalt bolag i ny kostym. Man jobbar i ett nära samarbete med Landskrona Stad och involveras nu när staden kontinuerligt växer genom både nybyggnation och förtätning.
– Det gör att vi måste vi hänga med och utvecklas, tänka framåt. Idag är vi till exempel engagerade med LTH i Lund och verksamma i Green Hub tillsammans med Landskrona Stad, LSR och Landskronahem. Vi satsar också på fler laddstolpar för elbilarna. Landskrona Energi ligger i framkant, det gäller att hänga med och vara förberedd, understryker Cecilia Walles.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *