Content pages
Många fördelar med smarta modullösningar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Många fördelar med smarta modullösningar

Allt fler inser fördelarna med moduler i stället för permanent byggnation. Lägre kostnader och större flexibilitet är bara några av fördelarna. Indus är en av de ledande aktörerna i branschen och kan erbjuda kompletta modulsystem för såväl kontor som pedagogiska ändamål.

I mer än 40 har Indus arbetat med uthyrning av flyttbara modulsystem, det vill säga allt ifrån enklare moduler för exempelvis byggarbetsplatser till kompletta lösningar för bland annat kontor, skolor, konferensutrymmen, daghem och industrilokaler. Företaget startades i Stenungsund 1974 och har därefter upplevt en konstant tillväxt. Idag jobbar 32 personer i Stenungsund som också hyser huvudkontoret, och härutöver arbetar ytterligare ett 20-tal personer i bolaget via kontor i Stockholm och Oslo. Anders Jacobsson leder verksamheten.
– Vi förser kommuner och industrier med tillfälliga byggnader. I 75 procent av fallen handlar det om skolor och förskolor. Nio av tio moduler är standardlösningar som är synnerligen kostnadseffektiva, medan resten är anpassade för kundens specifika behov, berättar Anders.

Hög standard
Med flexibla standardmoduler kan man montera anpassade lokaler i olika storlekar på kort tid, utan dyra projekteringskostnader. Tack vare de flyttbara mellanväggarna går lokalerna att förändra allteftersom verksamheten utvecklas. Det går också att ta bort eller lägga till moduler beroende på exempelvis en förskolas barnkullar.
Modulerna kan likställas med fast byggnation eftersom kraven på konstruktionerna är desamma.
– Det gäller till exempel allt ifrån ljudnivåer till inomhusluft och energianvändning. Våra moduler innefattar kök, toalett och andra utrymmen. Vi tar fram de moduler kunden vill ha, säger Anders Jacobsson.
Beträffande kontorsmoduler finns lösningar för kortare perioder, men också sådana som snarare påminner om moderna kontorslokaler med hög standard, mycket ljus och högt i tak. De innefattar balanserad ventilation, moderna kökslösningar och stilren interiör.
Indus kunder finns över hela Sverige, företrädesvis i Syd- och Mellansverige. En stor majoritet väljer att hyra modulerna, vanligtvis under tre till fem år med tillhörande serviceavtal.
– Volvo är en stor kund som i mångt och mycket sätter standarden, konstaterar Anders.

Nytt koncept
Indus ansvarar för hela konceptet. Man skriver kontraktshandlingar och ser till att ritningsunderlag stämmer. Teknikavdelningen tar fram bygglovshandlingar samt upprättar ritningar för exempelvis el, VA och ventilation. Inköps- och lageravdelningen ser till att rätt material och utrustning levereras till respektive modul, medan verkstaden ombesörjer kundanpassningsarbeten, till exempel mattläggning, målning, plåtslageri och städning. Slutligen genomförs en komplett leveranskontroll.
– Vi vill gärna göra markarbetet, det är lättare att ta ett helhetsansvar för modulerna då, påpekar Anders och framhåller modulernas långa livslängd på minst 20 år.
– Den äldsta vi har är 35 år gammal men håller fortfarande god klass, upplyser han.
Anders berättar att ett nytt koncept är på gång i form av moduler med solceller som gör dem självförsörjande på el, och till och med genererar ett överskott. Under 2018 ska de första modulerna vara i drift.
– De är ett led i vår strävan efter att vara ett grönt alternativ i branschen. Just nu håller vi också på att ta fram en ny kontorsmodul till den privata sektorn i form av två olika alternativ; en vanlig med något högre standard än våra traditionella lösningar, samt en premiummodul med mycket hög komfort. Vi har märkt en stor efterfrågan på dessa, speciellt beträffande premiumvarianterna, avslutar Anders Jacobsson.

Research: Håkan Larsén
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *