Content pages
Internetmuseum skriver historia på Wikipedia | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Internetmuseum skriver historia på Wikipedia

Internetmuseum tar i höst in en Wikipedian in Residence för att sprida internethistorien på världens största uppslagsverk. Satsningen genomförs i samarbete med Wikimedia Sverige.

– Det här är ett sätt för oss på Internetmuseum att se till att kunskapen om internets historia sprids så brett som möjligt. Wikipedia är den naturliga starten för den som söker fakta i ett ämne, och vi vill bidra till att informationen där både är heltäckande och spännande, säger Jörgen Löwenfeldt, verksamhetsansvarig för Internetmuseum, som drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.
En Wikipedian in Residence (WiR) är en erfaren Wikipediaskribent som under en bestämd tid jobbar på plats hos ett företag eller en organisation. Denne fungerar som mellanhand för att utveckla verksamhetens arbete med Wikipedia och Wikimedia Commons, den fria mediedatabasen. Andra liknande samarbeten som genomförts har varit hos Riksantikvarieämbetet, Smithsonian och British museum.

Värderar relevans
WiR på Internetmuseum är Emma Rydberg, mångårig administratör på nätuppslagsverket, utbildad researcher och samhällsvetare. Hennes roll blir att gå igenom museets förstahandskällor och värdera deras relevans för Wikipedia. Hon ska även studera museets fysiska och digitala arkiv.
– Det känns väldigt roligt att kunna bidra till att sprida den kunskap om Sveriges internethistoria som Internetmuseum har. Som en del av Wikipedias gemenskap kommer jag att hjälpa till med förståelsen av Wikipedia och se till att artiklarna inom ämnesområdet håller hög kvalitet, säger Emma Rydberg.

”Ett kulturarv”
Som Wikipedian in Residence kommer Emma att inventera Wikipedias behov av museets ämnesexpertis för att se vad som i nuläget saknas och vilka artiklar som behöver skapas och byggas ut. Det gäller även för Internetmuseums bildmaterial och media, som kan dyka upp på Wikipedia när projektet är genomfört.
Sara Mörtsell är projektledare för utbildning på Wikimedia Sverige:
– Internetmuseum bär ett kulturarv som berör vår vardag, men berättelsen om hur internet utvecklades är ändå relativt okänd bland allmänheten. Med Emmas spetskompetens ger hon museet alla möjligheter att kunna tillgängliggöra kunskapen för alla, eftersom Wikipedia är världens femte mest besökta webbplats.

Källa: iis.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *