Content pages
Samarbetspartnern kring allt som rör vatten | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Samarbetspartnern kring allt som rör vatten

DHI Sverige AB är experten att samarbeta med kring allt som rör vatten – vare sig det handlar om att spara eller fördela vatten, förbättra kvaliteten, påverka eller hantera flödet. Med DHI:s stora kunskap, långa erfarenhet och tekniska utrustning tar man alltid fram en kostnadseffektiv lösning på varje problem.

– All vår verksamhet handlar om vatten.
Det säger Patrik Alm som leder verksamheten i DHI Sverige AB från huvudkontoret i Göteborg.
Han berättar att den är uppdelad i olika affärsområden och att man arbetar som konsulter samt utvecklar egna programvaror för ändamålet. Bolaget driver även egen utbildningsverksamhet för sina programvarukunder så att de på ett så effektivt sätt som möjligt kan jobba med DHI:s mjukvara.
– Vi samarbetar med ett stort antal kommuner i Sverige med att optimera deras ledningsnät för både dricksvatten och avloppsvatten. Vidare jobbar vi tätt ihop med myndigheter som hanterar vattenfrågor, till exempel översvämningar, skyfall, klimatanpassningsåtgärder och vattenbrist, såsom Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) och ett flertal länsstyrelser. Eftersom vi är ett specialistföretag anlitas vi även av andra större konsultföretag för att bistå med vår expertkunskap, berättar Patrik Alm.

Egen mjukvara
DHI Sverige AB är med andra ord den perfekta samarbetspartnern kring allt som rör vatten – vare sig det handlar om att spara eller fördela vatten, förbättra kvaliteten, påverka eller hantera flödet. Med bolagets stora kunskap, långa erfarenhet och tekniska utrustning tar man alltid fram en kostnadseffektiv lösning på varje problem.
Förutom konsultuppdrag saluför DHI även sin egenutvecklade programvara, vilken är densamma som man använder i det dagliga arbetet. Mjukvaran används bland annat för avancerade beräkningar kring vattenfrågor, vattenströmningar i rör, översvämningsmodelleringar av vattendrag, spridningsberäkningar samt beräkningar av sedimenttransporter till havs. Den används också för beräkning av belastningar på till exempel vindkraftverk som uppstår på grund av vågenergin så att man härigenom kan bistå med att optimera konstruktionen och placeringen av vindkraftverken. DHI:s mjukvaror är samlade under MIKE powered by DHI och har funnits på marknaden i mer än 25 år.
– Våra medarbetare är välutbildade specialister och cirka 30 procent av dem är disputerade, vilket gör att vi har ett naturligt och nära samarbete med akademin, bland annat Chalmers, Göteborgs Universitet, LTH och KTH. Vi jobbar heltäckande med bred kunskap inom vårt smala område, säger Patrik Alm som själv har doktorerat på Chalmers. Han har tidigare jobbat som konsult inom samhällsbyggnadssektorn och har också ett förflutet från Länsstyrelsen som enhetschef på vattenavdelningen. Sedan april 2017 är han VD för DHI Sverige AB.

Verkar globalt
DHI har sitt ursprung i Danmark och har funnits i 50 år. Idag verkar bolaget globalt med cirka 1 200 anställda över hela världen. I Sverige har företaget funnits i snart 20 år. Huvudkontoret ligger i Göteborg och härutöver finns bolaget även representerat via kontor i Stockholm, Malmö och Växjö. I Sverige sysselsätts sammanlagt cirka 35 personer.
– Vår ambition är att utöka personalstyrkan med två-tre personer varje år. Nu jobbar vi dessutom för högtryck med att anpassa vår teknik för molntjänster och interaktiva webblösningar. Det gäller att underlätta för våra kunder att komma åt våra resultat samt vår programvara och använda den på ett enkelt, lättåtkomligt och effektivt sätt, säger Patrik Alm.

Research: Haris Delic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *