Content pages
Förtroendet för svenska myndigheters hantering av känslig information rasar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förtroendet för svenska myndigheters hantering av känslig information rasar

I en uppföljande undersökning har Sentor tagit reda på hur förtroendet för myndigheters hantering av känslig information påverkats av det uppmärksammade IT-haveriet hos Transportstyrelsen. De nya siffrorna visar att förtroendet har dykt från 70 procent i februari till 50 procent i augusti.

Sentor tar varje år fram rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. I år genomfördes undersökningen i februari och rapporten har nu sammanställts av Sentor för release senare i höst. I undersökningen har Sentor frågat svenskarna om deras förtroende för att myndigheter och andra aktörer som hanterar känslig data skyddar informationen från missbruk och intrång.

IT-skandalen påverkar
I februari uppgav 70 procent av svenskarna att de hade högt eller mycket högt förtroende för att myndigheter skyddar informationen. När samma fråga ställdes i augusti hade förtroendet kraftigt sjunkit. Nu uppgav endast 50 procent att förtroendet var högt.
– Den senaste tidens uppmärksammade händelser har självklart påverkat svenskarnas förtroende för myndigheters hantering av känslig information. Haveriet visar på vikten av att ha ordning på sin informationssäkerhet och att ha en kompetent och engagerad ledning som prioriterar detta område. Förhoppningsvis leder det här till ett helt annat fokus från högsta ort för att lyfta säkerhetsarbetet i offentlig sektor, för det behövs, säger Jörgen Elovsson som är GDPR-ansvarig på Sentor.

Även kommunerna tappar i förtroende hos svenskarna
Det är inte bara myndigheterna som har tappat i förtroende, även kommunerna har påverkats av den senaste tidens händelser. Förtroendet har rasat från 60 procent i februari till 44 procent i augusti.
Kommunerna har länge kritiserats för bristande informationssäkerhet. När MSB genomförde en undersökning 2015 visade det sig att 170 av 241 kommuner som deltog i undersökningen inte arbetade systematiskt med informationssäkerhet. Även om det förhoppningsvis har blivit bättre sedan dess finns det fortfarande stora brister som kan bli kostsamma för medborgarna.
– Kommunerna har ansvar för många viktiga samhällsfunktioner och sitter på mycket känslig information. Det kan vara allt från vattenförsörjning till personuppgifter kopplade till vård och omsorg. Kommunerna behöver precis som myndigheterna lyfta sig flera snäpp, men för det krävs pengar. Frågan är om resurserna finns, avslutar Jörgen.

Källa: sentor.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *