Content pages
Större trygghet med erfaren revisionspartner i ryggen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Större trygghet med erfaren revisionspartner i ryggen

Det stora kunnandet och den långa erfarenheten präglar Partille Revision. Med sitt breda koncept kring revisions- och redovisningstjänster vänder man sig till mindre och medelstora företag och organisationer.

Det var Henrik Rogenfelt och Åke Andersson som bildade Partille Revision för snart tio år sedan efter att ha varit arbetskollegor under många år. 2011 gjorde även den före detta kollegan Ronny Kristiansson entré i bolaget som därmed har tre delägare och utgår från kontoret i Partille. Samtliga tre är auktoriserade revisorer, och företaget är härutöver berikat med redovisningskonsult Maria Tapper och revisorassistenten Olivia Lundgren. Tillsammans bildar de ett sammansvetsat team som präglas av stort kunnande och lång erfarenhet.

Breda tjänster
Partille Revision är en helt fristående revisionsbyrå.
– Vi vänder oss till små och medelstora, i huvudsak ägarledda, företag i Partille och övriga Göteborgsregionen. Härutöver servar vi bland annat även stiftelser, bostadsrättsföreningar och organisationer, berättar Henrik Rogenfelt.
Revision och redovisning är byråns specialiteter. Man går igenom kundens räkenskaper och ser till att allt har skötts enligt gällande lagar och regler.
– Vi granskar och bedömer företagets årsredovisning, redovisning och förvaltning och kan utifrån detta lämna ekonomisk information som styr bolaget i rätt riktning. I förlängningen bidrar vi till förbättringar som i sin tur leder till bättre lönsamhet, säger Henrik Rogenfelt.
Beträffande redovisningstjänster handlar det i huvudsak om traditionella insatser, såsom bokslut, skatter och avgifter.

Erfarenhet, kvalitet, kunnande
Tack vare företagets breda kontaktnät kan man härutöver erbjuda stöd inom juridik, IT och pensionsfrågor.
– Vi samarbetar med ett flertal advokatbyråer, jurister och skatteexperter, vilket gör att vi kan stå till tjänst vid exempelvis bouppteckningar, försäljningar, bolagsköp eller generationsskiften, upplyser Henrik Rogenfelt som anser att erfarenhet, kvalitet och kunnande är de begrepp som i mångt och mycket kännetecknar verksamheten.
– Vi vill alltid arbeta nära kunden och skapa personliga kontakter. För oss är det oerhört viktigt med ett gott samarbetsklimat mellan oss och våra uppdragsgivare, betonar Henrik och nämner avslutningsvis att Partille Revision är medlem i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *