Content pages
Ledande leverantör av kylrum och frysrum | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ledande leverantör av kylrum och frysrum

Små kylrum eller stora fryslager – företaget Ki-Panel hanterar båda. Ki-Panel levererar innovativa kyl- och frystekniska lösningar till alla i behov av kyl- och frysutrymmen, och har utvecklats till en ledande aktör i sin bransch.

Ki-Panel bildades i Knivsta redan under 70-talet och ingår sedan 35 år tillbaka i finska Huurre-Gruppen med cirka 700 anställda. I Sverige finns Ki-Panel representerat i Uppsala där huvudkontoret ligger, i Stockholm, Helsingborg och Göteborg, och det är i Göteborg vi möter regionchef Jörgen Fenevall med ansvar för hela Västra Götaland.
– Vi projekterar, designar, bygger och servar avancerade kyl- och frystekniska lösningar i hela norra Europa. Vi tar oss an allt ifrån kyl- och frysrum till hygien- och klimatrum i alla storlekar. Vi åtar oss med andra ord både mindre och större projekt. Det handlar om att ta fram lösningar av högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Jörgen Fenevall.

Kunskap, innovation, kvalitet och säkerhet
Ki-panel har utvecklats till ett av Sveriges mest innovativa företag inom kyl- och fryskonstruktioner, material och relaterade tjänster. Man levererar bland annat isolerade sandwichpaneler till framför allt kyl- och byggbranscherna, men även direkt till slutanvändare inom andra branscher med behov av kyl-, och frysrum. Härutöver företräder Ki-Panel ett brett sortiment av kyl- och frysskjutportar, kyl- och frysrumsdörrar, hyllsystem, instängningslarm samt kyl- och fryscontainers.
– Vi har till exempel tagit fram avancerade köldlaboratorier för bilindustrin, speciallösningar för offshoreplattformar samt nyckelrumsfärdiga kylrum med högsta krav från livsmedelsindustrin och lyxrestauranger, säger Jörgen och framhåller begrepp som kunskap, innovation, kvalitet och säkerhet, något som inte minst arkitekter uppskattar i sin strävan efter att motsvara högt ställda kvalitets- och miljökrav.
Ki-panel garanterar också mer än dubbelt så lång livslängd än sina konkurrenter på arbete och produkter. Man genomför dessutom noggranna efterkontroller och besiktningar av genomförda projekt.

Ansvarsfyllda uppdrag
Ki-Panel har genom åren servat uppdragsgivare som Volvo, Landvetter Airport, Gothia Towers och Liseberg. Försäkringsbolag och byggföretag ingår också i den digra kundkretsen.
– Förra året genomförde vi ett stort projekt för Dafgårds när de byggde ut sin produktionsanläggning i Källby. Tidigare i år har vi jobbat för Dahls i samband med deras omfattande nyetablering, och just nu arbetar vi i ett stort projekt för Toppfrys som hanterar, förpackar och distribuerar frysta produkter över hela Sverige. Här jobbar vi som totalentreprenör med ansvar för konstruktion, planering, tillverkning och montage av deras nya produktionsanläggning, berättar Jörgen Fenevall.
Ki-Panel har även arbetat med Volvos testanläggning, byggt kylrum för öltankar på uppdrag av Carlsberg, och man är även involverat i utvecklingen av Partihallarna i samband med byggandet av Västlänken i Göteborg.
– Det har skett stora förändringar i branschen under senare år – allt ifrån mycket strikta miljökrav till materialutveckling och arbetssäkerhet. Vi brinner för att leverera unika lösningar som genererar högsta möjliga lönsamhet och minsta möjliga risk för driftavbrott, avlutar Jörgen Fenevall.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *