Content pages
Forbo: Landets kommuner missar de nationella miljömålen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Forbo: Landets kommuner missar de nationella miljömålen

Golvtillverkaren Forbo uppmanar nu inköpschefer inom kommuner och landsting att följa de nationella miljömålen i samband med upphandlingar.
– Exempelvis är de sju av tio kommuner som inte ställer några krav på hållbarhet vid upphandling av golv. Så kan vi inte ha det när vi lägger stora resurser på att ta fram mindre miljöbelastande produkter, säger Harald Burgstaller, VD för Forbo Flooring System. 

Det är flera svenska företag, inte minst leverantörer till byggindustrin, som upplever att deras miljösatsningar negligeras i samband med upphandlingar. För att få fram fakta och inte bara gå på en känsla har Forbo valt att initiera en egen undersökning med intervjuer av ett stort antal inköpschefer bland kommuner och landsting. Undersökningen presenterades under två seminarier på Almedalsveckan den 5 och 6 juli.
– Undersökningen bekräftar det vi har misstänkt under flera år, nämligen att inköpschefer inom kommuner och landsting inte tar hänsyn till de nationella miljömålen och att uppföljningen av de egna miljökraven är undermålig. Det får till följd att företag som satsar på att ta fram mindre miljöbelastande produkter missgynnas när lägst pris får en avgörande roll i samband med tilldelningsbeslut, säger Harald Burgstaller.

Bra dialog
Sammanlagt har Forbo intervjuat 85 ansvariga inköpschefer bland landets kommuner och landsting.
– Även om vi är kritiska så vill vi naturligtvis ha en bra dialog med våra beställare inom offentlig verksamhet. Vi vet att byggindustrin står för en förhållandevis stor andel av koldioxidutsläppen och med rätt krav från beställare kan mindre miljöbelastande produkter väljas.

EPD
– De senaste åren har vi exempelvis varit starkt drivande i frågan om införandet av miljöbedömningssystemet EPD (Environmental Product Declaration), det mest rättvisa och transparanta sättet att bedöma produkter och som beskriver miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv. Vi kommer fortsätta jobba hårt för att EPD blir verklighet i Sverige och då kan kommuner och landsting spela en avgörande roll i egenskap av beslutsfattare och viktiga beställare, konstaterar Harald Burgstaller.

Källa: forbo.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *