Content pages
Automatiseringens möjligheter visualiseras på Skandinaviens största industrimässa | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Automatiseringens möjligheter visualiseras på Skandinaviens största industrimässa

Västvärldens konkurrensverktyg gentemot låglöneområden är innovation med nya och tekniska lösningar. Robot- och automatiseringslösningar har tidigare förknippats med storskalig produktion, men utvecklingen tyder på ett trendbrott. Årets Industrimässa i danska Herning fokuserar på det senaste inom robot- och automatiseringsteknik, som i allt högre utsträckning även attraherar de mindre industriaktörerna.

Malene Grouleff, PR-ansvarig i Skandinavien samt koordinator för en stor del av utställarna på den stora HI-Mässan i Herning den 3-5 oktober, ser en intressant utveckling beträffande modern automationsteknik.
– Fram till nu har man inte förknippat produktvariation och små serier med robotar, men numera är det faktiskt varken omöjligt eller olönsamt att automatisera. Utvecklingen av både robotar och mjukvara har gått mycket snabbt, vilket inneburit att robotisering idag inte enbart används av de stora företagen. Allt ifrån små snickerier och fiskodlare till stora livsmedelsproducenter kan effektivisera och underlätta verksamheten till en relativt överkomlig kostnad. Det gör att tillverkare kan skaffa sig en konkurrensfördel genom att investera i den senaste tekniken, konstaterar hon och presenterar därmed fokusområdet på Hi Tech & Industry Scandinavia 2017, det vill säga årets industrimässa i Herning.
Det rör sig om Skandinaviens största industrimässa där man av tradition visar upp det senaste inom tekniska innovationer.
– Vi upplever just nu den kanske mest omfattande utvecklingen inom området automatisering och industrirobotar, och det är förstås något som både intresserar och fascinerar våra besökare och utställare, konstaterar Malene Grouleff och berättar att tidigare mässor har samlat mer än 700 utställare och cirka17 000 besökare. Årets mässa ser ut att bli ännu större och mer välbesökt.

Ökat svenskt intresse
Årets utställare presenterar de nya tekniker som kommer att prägla morgondagens industrier. Digitalisering är årets tema och man hoppas att inte minst svenskarna ska hitta till Herning den 3-5 oktober.
– Vi har identifierat Sverige som ett av våra huvudfokusområden. Genom ökad information och marknadsföring hoppas vi locka fler svenska besökare till oss. Vi har haft ett relativt konstant flöde av både utställare och besökare från Sverige och glädjande nog ser det ut att vara en trend som håller i sig. Vi har byggt upp en serviceorganisation dit besökaren kan vända sig, och genom vilken vi ombesörjer allt ifrån entréer och deltagande på olika seminarier till logi och transfer till och från mässan, berättar Mona Jakobsen som är projektchef för HI 2017.
Det rör sig om Skandinaviens största mässa inom området och i anslutning till eventet arrangeras också besök på ett antal närliggande industrier, där besökarna kan ta del hur danska företag i praktiken använder robotar, automation och digitalisering på ett innovativt sätt. Mässan har uppmärksammats på internationell nivå och anses idag vara en av Europas bästa.
Flera av världens topprankade robotiserings- automatiseringsföretag kommer att delta och inte mindre än 69 världsnyheter kommer att ställas ut. Som världsnyhet räknas en produkt som lanserats i år och som inte har visats på internationella mässor före den 24 april. Det rör sig med andra ord om riktigt spännande produktlanseringar under HI 2017.
Enligt enkäter brukar hela 97 procent av besökarna vara nöjda med mässan, vilket också inneburit att cirka 90 procent av dem återkommer år efter år.

Informerar och inspirerar
De nordiska producenterna har genom åren rönt stor uppmärksamhet inom både digitalisering och automatisering. Den nordiska industrin kan tack vare den nya tekniken både producera mer och bli mer effektiva, och därmed bli en stark utmanare till Asien. Nordiska Rådet har gjort en analys som pekar på att nordisk industri med hjälp av nya tekniker kan öka produktiviteten med 15 procent. Under Skandinaviens största industrimässa kommer en rad utställare att visa hur deras konstruktioner kan effektivisera arbetet, öka lönsamheten och stärka konkurrenskraften.
– HI 2017 ger via utställare, konferenser och event inspiration till konkurrenskraftig automatisering i en tid då kraven på både leveranstid och sortiment ständigt ökar. Det kallas Mass Customization eller High-Mix/Low-Volume, och det utmanar de små och medelstora företagens konkurrenskraft, eftersom mindre serier nu även blir intressanta för de stora producenterna. Som producent kan man därför inte längre luta sig mot att man har lojala kunder och beprövade produkter. Det kommer nu fram mängder av olika nyskapande produktionstekniker, som exempelvis 3D-print, säger Mona Jakobsen.

Massor att ta del av
Hi 2017 arrangeras i MCH Messecenter Herning som ligger mitt på Jylland. Här hålls även den internationella konferensen TECHNOMANIA med föreläsningar och demonstrationer av revolutionerande spjutspetstekniker för Industri 4.0, artificiell intelligens, förstärkt och virtuell verklighet, 3D-teknik, drönare, robotar och mycket mer. Till detta kommer International FOOD Contest, Wind Energy Denmark, DIRA Automation Award och ett antal andra sociala nätverksaktiviteter.
– Våra besökare och utställare uppskattar branschbredden samtidigt som mässan är målinriktad. Vi hoppas locka till oss ingenjörer, tekniker, beslutsfattare med flera, som med sig hem i bagaget får såväl inspiration som inblick i nya tekniker och ett rikare kontaktnät, säger Mona Jakobsen.

www.hiindustryexpo.com

Text och research: Bengt-Olle Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Evenemangsnytt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *