Content pages
Vattenfall och Cementa satsar på nollutsläpp | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vattenfall och Cementa satsar på nollutsläpp

Cementa och Vattenfall inleder en förstudie kring elektrifierad cementtillverkning med målsättningen att släppa ut noll koldioxid år 2030. Det motsvarar en utsläppsminskning på omkring 5 procent av Sveriges totala utsläpp.
En cementtillverkning som är elektrifierad och försörjs av ett klimatsmart svenskt energisystem är framtidens vision i samarbetsprojektet CemZero. För att uppnå Cementas vision om noll koldioxidutsläpp från cementprodukterna under deras livscykel måste ett teknikskifte ske.
– Elektrifiering inom industrin är en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhällsbyggande. Nu ska vi bygga kunskap om det här ämnet för att tillsammans med Vattenfall ta reda på om det är en möjlig framtida lösning för cementtillverkningen, säger Jan Gånge, vd för Cementa.
– Det är mycket positivt att vi tillsammans med Cementa arbetar för att hitta en lösning, en klimatsmart elektrifierad cementindustri kan ge ett viktigt tillskott i vårt gemensamma arbete med att minska klimatpåverkan, säger Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.
Låga utsläppsnivåer
Genom decennier av arbete med energieffektiviseringar och utfasning av fossilt bränsle i cementtillverkningen har Cementa löpande minskat sin klimatpåverkan. Den ligger lågt i en global jämförelse – cirka 15 procent lägre än det globala genomsnittet. Koldioxidutsläpp är trots detta fortfarande branschens största hållbarhetsutmaning.
I projektet CemZero ska Cementa och Vattenfall genom pilotstudier undersöka förutsättningarna för en klimatsmart och hållbar produktionsprocess för cement i Sverige.
Fortsatt hög efterfrågan
Betong som är världens vanligaste byggmaterial innebär fortsatt hög efterfrågan på cement. Befolkningsökning i kombination med att allt fler vill bo tätare i städer gör att betongen också är ett mycket viktigt byggmaterial även i framtiden.
Källa: vattenfall.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *