Content pages
Fler än sex av tio svenskar oroliga för att drabbas av en IT-attack | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fler än sex av tio svenskar oroliga för att drabbas av en IT-attack

Allt fler svenskar utsätts för IT-attacker, och i takt med angreppens framfart ökar oron bland svenskarna. Hela 65 procent är rädda för att någon form av dataintrång eller IT-attack ska drabba dem. Vidare uppger 41 procent att de redan utsatts för någon form av dataintrång, privat eller på jobbet. Det här visar Sentors rapport Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2017.
Under de tre senaste åren har oron för att bli utsatt för en IT-attack ökat markant bland svenskarna. Idag uppger 65 procent att de är oroliga för att drabbas av dataintrång eller andra IT-attacker. 2016 uppgick siffran till 62 procent och motsvarande siffra för 2015 var 45 procent.
Enligt FRA utsätts Sverige för tiotusentals IT-attacker varje månad. Idag finns det dessutom en stor variation i hur en attack kan gå till, vilket gör de svårare att undgå. Många av attackerna syftar till att infektera användarens dator och kryptera innehållet. Användaren måste sedan betala en lösensumma för att få tillbaka sina filer.
– En typ av attack som har ökat kraftigt under året är så kallad ransomware, där användaren luras köra skadlig kod och får sina dokument och bilder krypterade. Endast mot betalning av en lösensumma får användaren tillbaka kontrollen över sina filer. Affärsmodellen är så lukrativ för angriparna att vi kan förvänta oss att attackerna kommer fortsätta framöver, säger Anders Söderström, vd på Sentor.
Men det sker även andra attackförsök via mejl där angriparen försöker komma över känsliga uppgifter eller lura mottagaren att föra över pengar. Det har också blivit vanligare att svenskar kontaktas av personer på sociala medier där syftet misstänks vara att komma över känslig information – i årets rapport uppger 31 procent av svenskarna att detta har inträffat.
41 procent har utsatts för dataintrång eller IT-attack
I rapporten uppger även fyra av tio svenskar att de utsatts för någon form av dataintrång eller IT-attack privat eller på jobbet (virus, bedrägeriförsök eller liknande). En bidragande orsak kan vara det omfattande nätfisket (bluffmejl) som skickas till både privatpersoner och företag.
– Till skillnad mot tidigare har angriparna blivit bättre på att konstruera och formulera dessa bluffmejl. Idag kan det vara svårare att avslöja mejl som ser ut att komma från exempelvis PostNord, Telia eller Skatteverket. Då krävs det att man som användare inte är så impulsiv utan är försiktig med att öppna bilagor och länkar.
– För att skydda sig bör man även hålla operativsystem, webbläsare och andra programvaror uppdaterade till den senaste versionen så minimerar man åtminstone risken för att drabbas till följd av äldre säkerhetsbrister, avslutar Anders.
Källa: sentor.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *