Content pages
Stark servicepartner inom hydraulik, tryckluft och filtrering | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stark servicepartner inom hydraulik, tryckluft och filtrering

Hydraulik, kompressorteknik och filtrering är Oskarshamnsföretaget Söders Maskins specialiteter. Man står för ett helhetskoncept som innefattar såväl konstruktion och försäljning som underhåll och service. Allt i en anda som präglas av kvalitet, kompetens och tillgänglighet.
Söders Maskinservice AB leds av en trio bestående av Mats Söder, Tommy Sjöberg och Anders Jacobi. De två sistnämnda blev delägare i företaget för fem år sedan och det var Mats som drog igång verksamheten under slutet av 80-talet.
– Jag arbetade utomlands under flera år och kände att tiden kanske var mogen för att jobba i Sverige. Några av de kunder jag servade föreslog att jag skulle starta eget och hyra ut mina tjänster till dem och till slut nappade jag på idén. Det är ett beslut jag aldrig har behövt ångra, liksom att låta Tommy och Anders bli delägare i bolaget. På så sätt stärkte vi organisationen och behöll den kompetens som vi har arbetat upp under många år, säger Mats som kan se tillbaka på en tid med en mycket god utveckling för Söders Maskinservice.
Verksamheten utgår från Oskarshamn där huvudkontoret ligger och sysselsätter 21 anställda. Härutöver driver man även filialer i både Kalmar och Karlskrona.
Brett koncept
Söders Maskinservice säljer, konstruerar, underhåller samt utför service och tecknar avtal för service inom hydraulik, kompressorteknik och filtrering. Företaget levererar kompressorer, kundanpassad hydraulik samt hydrauliska komponenter och filtreringslösningar inom respektive produktben.
– Vi är en av de ledande aktörerna i branschen för högtryckskompressorer, vilket vi är stolta över. Verksamheten kretsar kring ett antal huvudområden, men faktum är att mycket vävs samman, vilket gör att det är bredden som är vår styrka tillsammans med spetskompetensen inom vart och ett av dessa områden, säger Mats Söder.
Söders Maskinservice representerar ett brett sortiment av kompressorer och högtryckskompressorer, hydrauliklösningar som ventiler och pumpar, hydraulaggregat, motorer, flödesledare, ledningskomponenter såsom slang och rör, svivlar och adapter, samt en mängd olika filter – allt ifrån luft- och oljefilter till processfilter. Härutöver erbjuder man ett utbud av entreprenadlösningar, såsom hydraulhammare, rivningstänger, hydrauliska och pneumatiska spettmaskiner och rivningssaxar samt Darda spräckutrustning för berg och betong.
– Något vi har arbetat med i många år är högtryckskompressorer. Och i höstas var vi tillsammans med vår leverantör Sauer Compressors med om att få en prestigeorder gällande levererans av högtryckskompressorer till marinens nya Ubåtar A26, som ska tillverkas av försvars- och säkerhetsföretaget Saab, säger Mats Söder.
Framtidsoptimism
Mats beskriver Söders Maskinservice som ett modernt tjänsteföretag med en bred spännvidd inom de områden man jobbar. Han kan se tillbaka på många framgångsrika år och han har all anledning att se ljust även på framtiden.
– Vi kommer att fortsätta utveckla vårt koncept, samtidigt som vi fortsätter att fokusera på service och kvalitet i relationen med våra kunder. Vi räknar med ökad tillväxt och en växande personalstyrka. Ambitionen är att förbli en komplett leverantör och samarbetspartner inom vårt gebit och fortsätta växa tillsammans med våra kunder, avslutar Mats Söder.
Research: Bennie Fredriksson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *