Content pages
En helhetspartner kring effektiv skyltning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En helhetspartner kring effektiv skyltning

Signpartners Skylt & Konsult AB är företaget som avlastar kunden genom hela skyltprocessen, från idéer och behov, till dess att skyltningen kommit på plats och är i drift. Här står man för helhetslösningar, vilka innefattar allt ifrån förslagsritningar och bygglovsansökningar till samordning och montage.
Signpartners Skylt och Konsult AB verkar i hela södra Sverige och har tre medarbetare. Företaget ägs gemensamt av Leif Nilsson och Ramona Söderberg. Båda har lång erfarenhet av arbetet och var tidigare kollegor på ett annat företag i branschen. När detta drog ner sin verksamhet bestämde de sig för att pröva de egna vingarna. Ramona har grafisk KY-utbildning och närmare tjugo år bakom sig i branschen, medan Leif är utbildad byggingenjör och har arbetat länge med offentlig upphandling. Han har dessutom 25 års projektledarerfarenhet. Leifs specialområde är större uppdrag för offentlig sektor, fastighetsbolag och handelsföretag.
Stort skyltbehov
Både Leif och Ramona har många kontakter med kunder och leverantörer i branschen. Företaget har ingen egen tillverkning utan anlitar ett nätverk av 5-10 utvalda underleverantörer. En projektansvarig håller i alla steg, som består av en första genomgång, förslagsritning, offertering, bygglovsansökan, orderhantering samt samordning av produktion och eventuellt montage.
– När man tänker efter finns ett brett behov av skyltar i alla former, menar Leif.
– Kontor behöver rumsnummerskyltar, kontorsrumsskyltar, wc-skyltar och hänvisningsskyltar. Offentliga lokaler och hyresfastigheter behöver fasadskyltar och markeringar för trappor och dörrsvep. Tillgänglighet för personer med funktionshinder kräver markeringar med färgkontraster och taktila skyltar, ja, listan kan göras lång, konstaterar han.
Bland kunderna finns landsting, sjukhus, universitet, parkeringsbolag, andra offentliga verksamheter och byggentreprenörer.
– Det vi erbjuder är skyltkonsulttjänster, berättar Ramona.
– Kunden ger oss förtroendet att hantera hela projektet. Alla byggnader är unika. Vi gör oftast besök på plats, analyserar behovet av skylttyper och upprättar ett skyltprogram som sparas för eventuella tillkommande behov. Vissa projekt kan omfatta tusentals skyltar av olika utformningar och allt finns dokumenterat i skyltprogrammet. Kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och vi avlastar från uppgifter vi är experter på.
Kundvård
Signpartners Skylt och Konsult AB servar en pålitlig bas av återkommande kunder.
– Det är lättare att vårda de kunder man har än att behöva jaga nya hela tiden. Vi svarar snabbt och återkopplar till kunden. Vi är strukturerade, yrkeskunniga och har en gedigen, bred skyltkompetens. Med vissa kunder upprättar vi ramavtal som har en avtalstid på flera år. Vi deltar i offentliga upphandlingar och har goda referenser från våra uppdragsgivare, avslutar Leif Nilsson och Ramona Söderberg.
Text och research: Sakari Bomström

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *