Content pages
Upp till tio timmars datorspelande per vecka gör barn och ungdomar lyckligare | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upp till tio timmars datorspelande per vecka gör barn och ungdomar lyckligare

Enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Com Hem spelar nästan sju av tio barn i åldrarna 6-17 år datorspel regelbundet.
– 88 % av barnen som spelar måttligt trivs med livet, vilket är fler än bland de som inte spelar datorspel.
– Varannan förälder tycker att spelandet tar för mycket av barnets tid och sju av tio anser att det är dåligt för hälsan.
– Barnen säger att de vill att föräldrarna engagerar sig mer i deras spelande, men idag lägger föräldrarna i snitt 4 timmar i veckan på barnens traditionella idrott, samtidigt som 25 % säger att de inte engagerar sig alls i barnens datorspelande. 
Com Hem har i samarbete med Kantar Sifo frågat 1 293 barnhushåll i Sverige om barns datorspelande. Totalt deltog 2 111 personer i undersökningen, som visar att det går en gräns på cirka 10 timmar i veckan där spelande upp till tio timmar inte medför några negativa följder för barnens upplevda skolresultat, sociala liv och idrottande. Bland de som spelar mer finns en risk att det går ut över skolarbete, kompisrelationer och hälsa. Det finns också en risk att dessa barn inte i samma grad pratar med sina föräldrar om jobbiga saker.
– Genom att ta reda på mer om barnens spelande vill vi bidra med både kunskap och vägledning till föräldrar. Det är viktigt för barnen att föräldrarna engagerar sig i deras spelande, men idag lägger föräldrarna istället 4 timmar i veckan på deras barns traditionella sportande medan datorspelande och e-sportande får betydligt mindre uppmärksamhet, säger Ben Ameur Sadek, gaming-expert på Com Hem.
Mer än ett tidsfördriv
Förutom att spela datorspel ägnar pojkar 3,4 timmar i veckan åt att titta på e-sport och på andra som spelar datorspel. Motsvarande siffror för flickor är 1,4 timmar respektive 1,1 timmar.
– Att fler tittar på e-sport och gamers innebär att Pewdiepie nu är större än Zlatan. Redan idag ser vi att 30 procent av barnen ser datorspelandet som något mer än ett tidsfördriv, genom att till exempel vara med i en klubb eller något lag för e-sport. Jag tror att det kommer öka och att vi bara är i början av e-sport-revolutionen, fortsätter Ben Ameur Sadek.
I undersökningen framgår att det inte nödvändigtvis behöver betyda problem om barnen lägger mycket tid på spelande. I många fall går det hand i hand med mycket fysisk aktivitet och bra kompisrelationer. Däremot bör föräldrar till barn som spelar mer än 10 timmar per vecka ha extra uppsikt så att spelandet inte går ut över skolresultat, sociala relationer och fysisk aktivitet.
Några råd:
För att minska riskerna för att spelandet gå ut över skola, hälsa och socialt liv finns några saker man bör tänka på:
– Engagera dig – Precis som föräldrar engagerar sig i barnens övriga aktiviteter bör man intressera sig lika mycket för vad de gör framför datorn eller läsplattan.
– Utgå från fakta – Ta reda på hur mycket tid barnen lägger på datorspel och hur fysiskt aktiva de är i övrigt.
– Sätt gränser – Resultatet från undersökningen visar tydligt att ett måttligt spelande inte nödvändigtvis är något att oroa sig för. OM barnen spelar mer än tio timmar i veckan bör du ha mer koll och ställa tydliga krav på mängden fysisk aktivet, sociala aktiveter och skolarbete.
– Prata med ditt barn – Är du osäker på hur – prata med andra föräldrar eller personal i skolan. Du kan också kontakta organisationen Surfa Lugnt.
Källa: comhem.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *