Content pages
Expansiv grundpålningsteknik ersätter traditionellt grundläggningsarbete | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Expansiv grundpålningsteknik ersätter traditionellt grundläggningsarbete

Grundläggning och fundament kräver sin arbetsinsats i form av grävning och annat tidsödande arbete. Alternativet stavas Grundtuben, en metod som bygger på expanderande pålar. Dagens ökande krav på effektivitet och tidsbesparing gör att allt fler föredrar att jobba med Grundtuben.
Tonny Werlemalm, VD och delägare i Grundtuben AB, berättar att Steve Johansson var den som utvecklade idén och tog den vidare. Den bygger på ett jordankare som Steve hade licens på redan under mitten av 90-talet, och än idag är Steve i allra högsta grad delaktig i Grundtubens verksamhet.
– Redan 1996 hade jordankaret Grundtuben patent i 28 länder, berättar Tonny Werlemalm med ett förflutet i VD-rollen sedan tio år tillbaka.
– Ursprungstanken var att sälja enbart produkten men vi förstod snart att kunderna efterfrågade ett helhetskoncept där även entreprenaderna, det vill säga själva pålningsarbetet, ingick. Numera kan vi således erbjuda helhetslösningar kring allt som rör Grundtuben, säger Tonny.
Många fördelar
Grundtuben är det moderna och expansiva alternativet för grundsättning. Den är utvecklad för att lösa de tuffa krav och problem som byggentreprenörer och hela samhällsbyggnaden står inför idag. Grundtuben har många unika fördelar i jämförelse med traditionellt grundläggningsarbete eftersom dess expansionspålar direkt kan bära och ta stora drag-, tryck-, horisontal-, torsion- och momentbelastningar. Ingen grävning och inga betongfundament behövs och Grundtuben kan dessutom användas i de flesta typer av grundförhållanden, inte minst vid flytbenägna och tjärlfarliga jordar. Metoden har i princip ingen negativ miljöpåverkan alls, den är snabb och enkel och därmed synnerligen kostnadseffektiv. Staket, altaner, trappor, bullerplank, grundförstärkningar, skärmtak och skyltar är bara några exempel på användningsområden för Grundtuben.
– Trafikverket, Peab, Skanska och NCC är bara några av de som använder sig av Grundtuben idag, men vi är öppna för alla som eftersträvar en kostnadseffektiv grundläggning. Vi företräder en enkel produkt och projektleder hela vägen till färdigställt arbete, framhåller Tonny Werlemalm.
Spår ökad efterfrågan
Grundtuben AB har samarbetspartners över i stort sett hela landet som man anlitar kring olika projekt. Kvalitet och miljö är begrepp som ständigt står i fokus.
– Kortare ledtider innebär mindre miljöpåverkan jämfört med andra metoder på marknaden, poängterar Tonny som även tror att ekonomi är en viktig faktor för de som väljer Grundtuben.
– Vi spår att efterfrågan på denna lösning kommer att öka successivt framöver. Det känns förstås stimulerande men det gäller samtidigt för oss att fortsätta utveckla konceptet och leverera en riktigt bra produkt och tjänst till såväl befintliga som nya samarbetspartners. Vi är idag sex anställda men kommer bland annat att rekrytera en projektchef så att jag kan fokusera mer på affärsutveckling, avslutar Tonny Werlemalm.
Research: Bennie Fredriksson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *