Content pages
Ett världsledande företag i Sjöbo | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ett världsledande företag i Sjöbo

Scanjet har anor från 1961 när Lars Jinbäck startade ett familjeföretag inom bilbranschen vilket under årens lopp utvecklats till en världsledande aktör för den marina industrin och då främst till tankbåtar. I Sjöbo sker allt för tillverkning och utveckling av tankspolningsutrustning samt tryck/vacuum-ventiler.
Vi träffar platschef Håkan Amilon på Scanjets kontor i Sjöbo.
– Jag har jobbat här sedan -95 och förra året tog jag över som platschef efter Thomas Jinbäck, en av delägarna, som idag tillbringar större delen av sin tid i vårt nya bolag i Singapore, Scanjet Feen IGS Pte Ltd som producerar inertgasutrustning.
Världsledande aktör
– Det vi gör i Sjöbo idag är i huvudsak tankspolsutrustning samt montering av tryck/vakuum-ventiler för att ventilera tankarna på alla större fartyg. Det gäller i huvudsak tankfartyg, allt från mindre flodfartyg, till VLCC och ULCC, råoljetankers i folkmun, berättar Håkan.
– Vi är världsledande inom vårt område och har idag över 68 % av världsmarknaden för tankspolningsmaskiner gällande tankers över 1000 ton.
Slutmontering i Sjöbo
– Det hela började här i Sjöbo och än idag tillverkar och slutmonterar vi allt här, säger Håkan med stolthet i rösten. I Sjöbo sysselsätter vi idag cirka 75 personer, med ett fåtal av dessa inhyrda och de senaste 2 åren har vi mer än fördubblat vår omsättning till 285 miljoner 2016. Det har under senare tid varit en viss överproduktion på varven och även viss serietillverkning på fartyg vilket medför att från idag ha leveranstid på ca 6-7 månader ser vi önskade leveranstider på ner till 3-4 månader, konstaterar Håkan vidare.
Stabil framtid
– Framtiden ser ljus ut för vårt företag, säger Håkan. Vi följer ju varvsutvecklingen i stort och för nuvarande är det stabilt med prognoser något över budget. Nästan alla producerade produkter exporteras och Scanjet är idag ett internationellt välrenommerat företag 56 år efter att Lars drog igång det hela, avslutar Håkan Amilon.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *