Content pages
En golvexpert för industri och offentliga miljöer | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En golvexpert för industri och offentliga miljöer

Rätt golv på rätt plats till rätt pris.
Så lyder filosofin i Linköpings Industrigolv AB. Här kombineras brett kunnande och lång erfarenhet med produkter från ledande leverantörer, vilket formar ett koncept kring säkra och hållbara golvinstallationer för Sveriges industrier och offentliga miljöer.
Linköpings Industrigolv AB är en specialist på golv inom industri och offentliga lokaler.
– Vi står för säkra och hållbara installationer även i de mest utsatta miljöer och utrymmen med höga hygienkrav. Vi har till exempel lagt golv för aktörer inom livsmedelsindustrin, men också i parkeringshus där kraven på hållfasthet är extremt höga. Vår höga kompetens och vårt stora kunnande, i kombination med produkter från landets ledande leverantörer, gör att vi alltid kan erbjuda rätt golv på rätt plats till rätt pris, säger Björn Andersson som leder verksamheten.
Bred kompetens
Linköpings Industrigolv AB är experter på massagolv, fogfria beläggningar, polerad betong, vilket efterfrågas allt mer, slipning och målning av betonggolv, dammbindning och påkörningsskydd. Man kan även rycka in när skadad betong behöver repareras.
– Vi åtar oss gärna totalentreprenader där vi finns med från början till slut. Vi har hög kapacitet med tanke på ledtiderna och kan vid behov lägga uppemot hundra kvadratmeter under en dag när uppdraget så kräver, säger Björn.
Han startade företaget för fem år sedan efter att ha intresserat sig för golvläggning i samband med ett sommararbete tillsammans med sin far. Denne driver också ett företag i regionen.
Inga genvägar
Linköpings Industrigolv åtar sig uppdrag över hela Östergötland och norra Småland, samt vid behov även i andra delar av landet. Björn har en anställd, vilket ibland kan vara för lite, men i takt med att företaget växer kommer han förstås att anställa fler. Det handlar enligt Björn dock om att skynda långsamt.
– Jag vill inte att företaget växer för fort så att vi riskerar att göra avkall på kvaliteten. I den här branschen är det extremt viktigt att man inte tar några genvägar och att kunderna blir hundra procent nöjda. Vi fokuserar på att alltid stå för väl utförda jobb, då kommer kunderna tillbaka till oss, avslutar Björn Andersson.
Research: Bennie Fredriksson
Text. Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *