Content pages
Specialister på allt inom gräv och schakt | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Specialister på allt inom gräv och schakt

Rail Maskiner Sverige AB bildades 2013. En av grundarna, Alexander Bech, träffar vi på deras kontor Sjöbo. Det hela började egentligen när jag var 20 och jag körde eget med en handgrävare och det fortsatte i cirka 5 år innan jag blev inhyrd hos BCA, för att köra deras spårgrävare, berättar Alexander.
– Ägaren där gav mig ett förslag om att starta eget, och på den vägen blev det. Idag har vi 6 spårgående maskiner plus 1 minigrävare. Det är järnvägar i södra Sverige som gäller för vår del. Eftersom vi utgår från Sjöbo och alla maskiner gällande järnvägsjobben ska transporteras, vilket vi gör med egen trailer gäller det att ha så lite ställtid som möjligt. Då vi bara jobbar som UE (underentreprenör) gällande detta så får vi ju följa med beställaren dit jobben finns, säger Alexander.
Att hitta personal är en trång sektor
– Det svåraste är inom vårt verksamhetsområde är att hitta personal. Man måste ha en förstående familj då det blir ”husvagnsjobb” till 90 %. Vi jobbar många timmar när vi är på plats, projekten har ju en sluttid som vi måste hålla, och då behövs det ett antal personer för att kunna köra nästan 7/24, berättar Alexander.
Spårmaskinsjobb handlar i huvudsak om att lägga om slipers, stängsel och kanalisation vid järnvägen. Sedan blir det alltid lite tillkommande beroende på vad vår beställare har fått för uppdrag.
Ny verksamhet
– Vi har sedan en tid även startat upp Schakt & Entreprenadmaskiner Sverige AB vilket ska arbeta med mer traditionella gräv och anläggningsentreprenader. Där är Peter Gustavsson delägare, med stor erfarenhet från Skanska som var hans tidigare arbetsgivare. Det är tänkt att Peter fokuserar på denna verksamhet, och jag på railmaskinerna, säger Alexander.
– Nätverket Peter har med sig från Skanska hoppas vi ska ge en del projekt i framtiden. Även här tänker vi köra mest som UE.
Många enheter igång samtidigt
– Vi har idag ca 15 enheter igång med Railmaskiner, traditionell grävning samt en del transportverksamhet, där vi främst koncentrerar oss på leverans av asfalt. Detta i sin tur innebär stora krav på service och underhåll, och inom en snar framtid flyttar verkstaden till nya, väl anpassade lokaler. I februari inhandlades 2 entreprenadmaskiner som ska ingå i Peters maskinpark. Vi tror på en bra framtid just inom detta och tanken är att vi ska fortsätta expandera.
– Inom rail (järnväg) har vi gjort mycket slipersbyte och markarbete åt BCA. Även Rosenqvist i Stockholm är en av våra större kunder. Just nu drar det igång ett projekt där vi skall vara med och byta ut 1,5 miljon slipers, vilket kommer att hålla 5 maskiner igång minst året ut, säger Alexander. Tankar finns på att införskaffa ytterligare några, men som jag sa innan, det gäller att hitta personal också. I vår schaktfirma är Peter redan igång med uppdrag för Skanska och även åt Antonssons Entreprenad. Så sakta men säkert ser vi redan en tillväxt här konstaterar Alexander.
Förstärkt administrationen
– Tidigare skötte jag själv alla papper och allt vad där tillhör, men har sedan en tid hjälp av Richard Hermansson som är VD och som även tar hand om allt övrigt. Richard ordnar även med alla tillstånd och miljöcertifieringar som våra maskiner och även personal behöver. Framtiden ser således rätt ljus ut. Inom rail håller vi lite varandra om ryggen då det är en väldigt speciell bransch. Behövs det personal så hyr vi av varandra. Jag ser med spänning fram emot är hur vår nya entreprenadfirma kommer att utvecklas. Regionen här i Skåne är het nu så då gäller det att haka på, avslutar Alexander Bech vår intervju.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *