Content pages
Komplett partner kring brandskydd och Första Hjälpen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Komplett partner kring brandskydd och Första Hjälpen

Ett effektivt brandskydd är inte bara en självklarhet, det är också något som krävs via ett flertal olika lagar. Här kan Linköpings Brandservice göra en väsentlig insats med sitt helhetskoncept kring förebyggande brandskydd och Första Hjälpen.
Linköpings Brandservice etablerades redan på 50-talet och fick sitt nuvarande namn ett 20-tal år senare. Idag sysselsätter verksamheten 22 personer som på ett utpräglat sätt representerar bolagets starka koncept kring förebyggande brandskydd och Första Hjälpen.
– Vi erbjuder allt ifrån serviceavtal på brandskyddsutrustning till helhetskoncept för brandskydd och Första Hjälpen. Vi arbetar nära våra kunder. Snabb service och akut problemlösning är våra utmaningar, men också våra styrkor. Våra kunder uppskattar att vi arbetar med helhetlösningar, vilket gör att de slipper anlita flera olika aktörer för ett heltäckande koncept, säger Emmy Edlund, VD.
LIBRAWEB
Linköpings Brandservice AB erbjuder bland annat Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), försäljning och installation samt underhåll av brandskyddsprodukter, omladdning av handbrandsläckare, brandtätning, kontroll och underhåll av brandgasventilatorer, utrymningsplanering samt utbildning inom bland annat brand, Heta Arbeten och Första Hjälpen.
Jesper Ulvan som ansvarar för servicedelen av företaget berättar att brandskydd är något som styrs genom olika lagar, bland andra ”Lagen om skydd mot olyckor”, Arbetsmiljölagen och Boverkets Byggregler som medför att alla verksamheter är ansvariga för att aktivt och förebyggande bedriva ett brandskyddsarbete. Företaget lanserar nu LIBRAWEB, ett webbaserat verktyg som kunderna kan använda för en tydlig styrning av krav, utbildningsbehov, underhållsåtgärder och egenkontroller som ska utföras.
– Det är en tjänst som vi har utvecklat själva och som går att använda i exempelvis en smartphone eller läsplatta.  Användaren kan snabbt och lätt få en bild över hur man ska utföra sina återkommande underhålls- och kontrollåtgärder.  Vi står förstås även för support, upplyser Emmy Edlund.
Ökad efterfrågan
Linköpings Brandservice jobbar mot kommuner, fastighetsbolag och entreprenörer och framhåller tydligt att de små kunderna är lika viktiga som de större. Efterfrågan på företagets lösningar är stor, vilket har gjort verksamheten en aning trångbodd. Därför letar man nu efter nya lokaler.
– Vår verkstad är en viktig del i verksamheten där våra kunder kan få direkt service. Vi behöver utöka den och även lager och kontorsdelen. Vi har kontaktat ett antal fastighetsbolag och vi hoppas att vi redan i år kommer att kunna flytta in i större lokaler här i Linköping, säger Emmy Edlund som tydligt märker av det ökande behovet av bolagets tjänster.
Research: Bennie Fredriksson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *