Content pages
Byggbranschen ska stoppa olyckorna med satsningen Håll nollan | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggbranschen ska stoppa olyckorna med satsningen Håll nollan

Enligt ny statistik från Afa Försäkring skadades fler än 6 000 personer i byggbranschen under 2015. Nästan 2 000 skadades så svårt att de blev sjukskrivna i mer än en månad. För att stoppa denna allvarliga situation, lanserades initiativet Håll nollan vid branschmötet Årets Bygge tidigare i år.

Bakom Håll nollan står Sveriges största företag inom byggsektorn, både byggentreprenörer, fastighetsföretag och andra byggherrar, samt branschorganisationer. Bredden och kraften i den nya organisationen blir unik och möjligheterna till reella förändringar påtaglig. VD för organisationen blir Ulrika Dolietis, tidigare arbetsmiljöchef hos Skanska Sverige.
”Unikt initiativ”
Håll nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige; att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna. Det är ungefär 300 000 människor som arbetar i byggbranschen och 1 500-2 000 skadas allvarligt varje år. Organisationen bakom initiativet heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.
– I dagsläget skadas fler än fem personer om dagen så allvarligt att det leder till medicinsk invaliditet eller sjukskriving i mer än en månad. Detta är självklart helt oacceptabelt, säger Ulrika Dolietis, VD för organisationen bakom Håll nollan och fortsätter:
– Genom att samla de största bolagen i branschen i detta unika initiativ kan vi börja dela och sprida erfarenheter, kunskap och effektiva metoder med varandra, för att så snabbt som möjligt få bukt med detta allvarliga problem.
Arbetsmiljön och säkerheten skapas redan vid planeringen
Det som gör satsningen Håll nollan unik är att alla som är involverade i ett byggprojekts olika faser finns representerade som medlemmar. Att skapa gemensamma arbetssätt och standarder är en av de tydliga målsättningarna med den nya organisationen. En annan är att få med arbetsmiljö och säkerhet som en parameter i anbudsprocessen.
– Det är klart att vi som beställare av byggprojekt också har ett stort ansvar. Ska vi kunna angripa detta på ett effektivt sätt, så är jag helt övertygad om att den här formen av branschöverskridande samarbeten är helt avgörande. För oss som fastighetsbolag blir det därför både viktigt och helt naturligt att ingå i detta unika initiativ, säger Kerstin Lindberg Göransson, VD på Akademiska Hus.
Fokus på ledarskap
Erfarenheten pekar på att ledarskapet på en byggarbetsplats är grunden för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Ett prioriterat område för Håll nollan är därför att jobba för att skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att säkerhet alltid har högsta prioritet. Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen är en del i satsningen.
– För oss på NCC har säkerhet länge stått i fokus. De saker som vi har lärt oss vill vi nu gärna sprida till våra kollegor i branschen. Men främst av allt vill vi lära oss av de andra företagens erfarenheter kring ledarskapet för att få alla motiverade till ständig förbättring. I branschen är vi ju vana vid att vara konkurrenter, men om det finns ett område som detta inte gäller, så är det just säkerhet. Här har vi samma utmaning och här vinner alla på ett tätare och effektivare samarbete, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.
Källa: hallnollan.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

One Response

Kommentera

    Trackbacks/Pingbacks

    1. Vanliga arbetsrelaterade skador inom byggbranschen | Uppsalaresecentrum.se

    Kommentera

    Your email address will not be published. Required fields are marked *