Content pages
Användningen av miljögummi ökar hos Volvo Cars | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Användningen av miljögummi ökar hos Volvo Cars

I mer än ett år har Enviro som första aktör i världen levererat återvunnen kimrök till Volvo Cars via AnVa Polytechs miljögummi. Volvo Cars har sedan dess kraftigt ökat användningen av miljögummi. Idag återfinns Enviros kimrök i drygt tjugo olika sorters komponenter i alla Volvo Cars bilmodeller.
– Idag sitter komponenter med Enviros återvunna kimrök i Volvobilar över hela världen och volymerna ökar. Vi välkomnar Volvo Cars hållbarhetsarbete och deras ambition att implementera AnVas miljögummi med vår kimrök i ännu fler komponenter, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.
Samtliga chassi- och karosspluggar av gummi i Volvo Cars bilmodeller tillverkas idag med AnVas miljögummi. För Volvo Cars är detta en del av satsningen på mer hållbara konstruktionsmaterial, allt i enighet med strategin för ökad resurseffektivitet.
– En viktig förutsättning för denna övergång är att materialet lever upp till de krav som ställs, och med AnVas och Enviros verifierade material finns förutsättningar för ytterligare tillämpningsområden, säger Thomas Sörensson.
Kontinuerligt utvecklingsarbete
– Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt för att utvidga materialfloran av miljögummi så att vi kan erbjuda vårt miljögummi i en större mängd applikationer, säger Jan Bäckström, marknadschef hos AnVa Polytech.
För Enviro är Volvo Cars utökade användning av miljögummi ett viktigt steg framåt för att etablera en cirkulär ekonomi inom däck- och gummiindustrin, inte minst för kommande anläggningsaffärer.
– Att ett världsledande företag inom fordonsindustrin som Volvo Cars väljer att satsa på Enviros återvunna material väger tungt i förhandlingarna med alla våra intressenter, intresset ökar för både kimröksprodukten och återvinningstekniken, säger Thomas Sörensson.
Källa: envirosystems.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *