Content pages
Reningsverk för nordiskt klimat | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Reningsverk för nordiskt klimat

Bra Miljöteknik Sverige AB marknadsför, säljer och installerar det marknadsledande avloppsreningsverket Biovac, som finns i ett flertal varianter, för både enskilda hushåll, samfälligheter samt städer upp till 30 000 PE.
Bra Miljöteknik har sitt kontor i Uddevalla och samarbetar med utbildade återförsäljare, entreprenörer och konsultfirmor i hela Sverige. Företaget är generalagent i Sverige för reningsverket som är utformat för nordiskt klimat och som tillverkas i Norge av Biovac Environmental Technology AS, vilket firar 35-årsjubileum i år.
Satsvis biologisk rening
Reningsverken levereras i en allt-i-ett-lösning utan behov av efterföljande markbädd eller infiltration. Biovac reningsverk använder sig av SBR-teknik vilket står för Satsvis Biologisk Rening. Det orenade avloppsvattnet samlas upp i en mottagningsdel. Därifrån pumpas avloppsvattnet till reaktorn där reningen startar. Hela reningsprocessen sker ostört i reaktorn och därmed är processen lätt att övervaka samt felsöka vid behov. Överskottslam leds efter reningsprocessen till slamlager och det renade vattnet leds till recipienten. Följden blir att reningen kan upprätthållas till en jämn och hög nivå trots stora variationer i inkommande flöden.
Större anläggningar med flera reaktorer är extremt flexibla då varje reaktor arbetar individuellt och kan kopplas bort om belastningen minskar, till exempel på grund av varierande flöden i bland annat fritidsområden. Genom att arbeta med satsvis rening minskas driftskostnaderna reellt jämfört med genomströmningsteknik. Ingen dosering av flockningsmedel sker i onödan, till skillnad från reningsverk som använder sig av genomflödesteknik. När reningsprocessen (som består av aktivt slam som bildas av naturligt förekommande mikroorganismer) startar, omvandlas avloppsvattnet till koldioxid, slam och renat vatten.
– Placeringen av reningsverket är mycket flexibel. Anläggningarna finns i två olika produktserier, för nedgrävning så att bara lock är synligt ovan jord eller anläggningar som är placerade i servicehus eller servicerum. Mindre anläggningar kan utrustas med slamtorkar för kompostering, och därmed också installeras på svårtillgängliga platser där kommunal slamtömning inte är möjlig, exempelvis i skärgårdar, berättar försäljningsansvarig Magnus Eklund.
För kommuner, samfälligheter och enskilda fastighetsägare
Det finns reningsverk i en mängd storlekar, från enfamiljshushåll till samfälligheter och städer. Biovac har färdiga standardanläggningar upp till 1500 PE och större anläggningar upp till 30 000 PE skräddarsys utifrån beställarens behov och krav. Lokala anläggningar kan spara mycket pengar åt kommuner då man inte behöver gräva långa överföringsledningar till de centrala kommunala reningsverken.
Lång livslängd, överlägsen arbetsmiljö och god totalekonomi
Vad är då fördelen med Biovac minireningsverk jämfört med ett traditionellt enskilt avlopp med infiltration?
– Ett Biovac minireningsverk kan vara dyrare initialt, jämfört med traditionellt enskilt avlopp, men har en högre driftsäkerhet, lång livslängd och innehåller få rörliga delar, berättar Magnus Eklund.
– Biovac har över 30 år gamla anläggningar i gång som fortfarande fungerar utmärkt. Man ska inte stirra sig blind på investeringskostnaden, påpekar han.
Ett exempel är markbädden i ett enskilt avlopp. Nyare forskning visar att funktionen försämras redan efter tre till sju år. Efter 10-15 år är markbädden uttjänt och behöver ersättas.
– Ofunktionella markbäddar kan läcka fosfor och E-coli-bakterier till grundvattnet. Var femte vattenbrunn har idag otjänligt vatten och 80 procent har anmärkningar. Ofta på grund av att avloppsanläggningar är felaktigt eller bristfälligt utformade, säger Magnus.
Arbetsmiljön på anläggningarna är också oslagbar. Speciellt de större anläggningarna är mycket uppskattade av driftspersonal då inga öppna bassänger finns och allt styrs och sköts från uppvärmda serviceutrymmen. Komponenter sitter smart placerade för att ha en enkel och lättillgänglig service. Det medför också att driftskostnaderna hålls mycket låga. Enbart komponenter med hög kvalité används och Biovac är att beteckna som en premiumprodukt.
Marknadsledande
I en undersökning gjord 2015 var Biovac största leverantör av reningsverk i Sverige. Reningsverken för ett till två hushåll har 15 års kostnadskontroll, vilket innebär att kunden aldrig betalar mer än 600 kronor vid ett driftstopp utanför ordinarie service. De levereras med serviceavtal och servicegaranti vilket innebär att en servicetekniker är på plats inom 24 timmar vid driftstörning, vardag som helg. Driftsäkerheten är mycket hög.
– Att ha ett avlopp är klassat som miljöfarlig verksamhet, vilket många är omedvetna om. Kravet är att det skall ha låg påverkan på människor, djur och miljö. Som fastighetsägare är man personligt ansvarig för det som släpps ut från avloppet, därför uppskattar våra kunder den höga kvalitén i produkterna samt tryggheten i serviceavtalen, berättar Magnus Eklund. Det har resulterat i att det installerats fler än 15 000 reningsverk från Biovac i Sverige och Norge.
Text och research: Sakari Bomström

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *