Content pages
Digitalisering har potential att öka tillverkarnas intäkter med 6,3 procent | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Digitalisering har potential att öka tillverkarnas intäkter med 6,3 procent

En ny forskningsrapport från Siemens Financial Services (SFS) undersöker det potentiella värdet som digitalisering kan erbjuda tillverkare. ”Digitalization Productivity Bonus” är det potentiella ekonomiska värdet av digitalisering och beräknas uppgå till mellan 6,3 procent och 9,8 procent av den totala årsomsättningen 2025. Finansieringslösningar enligt Industri 4.0 spelar en viktig roll i att hjälpa tillverkarna att frigöra potentialen av digitaliseringen.

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny rapport som lanserades i samband med Hannovermässan 2017, som undersöker värdet av digitalisering för tillverkarna. Nya generationens digitaliserade teknik (även känd som Industri 4.0) gör det möjligt för tillverkarna att förbättra prestanda genom ökad tillverkningsproduktivitet, förbättrad planering och prognoser, förbättrad konkurrenskraftig kapacitet och större finansiell hållbarhet. Digitaliseringspotentialen för tillverkare är i fokus för Siemens närvaro vid Hannover Messe.
De olika dimensionerna av produktivitet skiljer sig åt mellan branscher och mellan länder. Trots detta ökade tillverkningsproduktiviteten – förmågan att antingen producera samma antal produkter för mindre, eller flera produkter för samma kostnad – och har en tydlig och beräkningsbar positiv effekt på kostnader och marginaler. Den nya rapporten har gett denna positiva effekt namnet Digitalization Productivity Bonus.
Bättre matchning och efterfrågan
Med vittnesmål från fler än 60 internationella industriföretag, sakkunniga konsultföretag och akademiska experter baserade i elva länder, har rapporten byggt en modell som uppskattar Digitazation Productivity Bonus för olika branscher. Den potentiella Global Digitalization Production Bonus (alla tillverkningssektorer) beräknas uppgå till mellan 6,3 procent och 9,8 procent av de totala årliga intäkterna 2025.
Rapporten analyserar läkemedelsindustrin samt mat- och dryckessektorn för att visa hur digitaliseringen kan tillämpas för att bidra till förbättrad produktivitet i tillverkningen. Inom livsmedelsindustrin och dryckessektorn kan till exempel digital information som flödar upp och ner för distribution och försörjningskedjor bidra till bättre matchning av utbud och efterfrågan för att skydda mot överbeställning och överproduktion. Enligt en analytiker inom läkemedelsindustrin kan digitalisering och dataanalys minska de höga nivåerna av driftstopp som vanligtvis ligger runt 30-40 procent för läkemedelsfabriker.
Specialistfinansieringslösningar
Digitalization Productivity Bonus kan endast förverkligas när en tillverkare har uppgraderat sin produktionsteknik för nya generationens digitaliserade system och utrustning. Specialistfinansieringslösningar har utvecklats för att göra det möjligt att investera i de nya tekniska plattformarna enligt det nya tankesättet som Industri 4.0 tillför, så att tillverkarna ska kunna uppnå digital omvandling på ett hållbart sätt. Dessa lösningar tillåter företag att utnyttja den framtida affärsnyttan av digitaliserad utrustning för att finansiera förvärvet av den nya gångbara tekniken.
Rapporten undersöker dessa specialistfinansieringslösningar, inklusive pay-to-access/use, finansiering av teknikuppgradering, pay-for-outcome, övergångsfinansiering, rörelsekapitalslösningar och mycket mer. De täcker en rad behov från förvärvet av endast en digitaliserad utrustning till finansiering av en helt ny fabrik.
– Intelligenta finansieringslösningar erbjuds oftast av specialistfinansiärer som har en djup förståelse för inte bara den digitaliserade tekniken, utan också om hur denna teknik praktiskt kan genomföras, kommentarer Gunnar Skagerlind, Head of Sales Industry Sverige från Siemens Financial Services.
– De spelar en viktig roll för att organisationer ska få tillgång till nyskapande teknologi och börja dra nytta av Digitalization Productivity Bonus.
Källa: siemens.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *