Content pages
SKF inviger tillverkning med digital teknik i världsklass | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SKF inviger tillverkning med digital teknik i världsklass

SKF:s satsning i Sverige tar ny fart med invigning av en helt ny fullt automatiserad och digital produktionsprocess i Göteborg anpassad för tillverkning av sfäriska rullager. Den nya produktionsenheten är den första i sitt slag att tas i drift inom SKF-koncernen och ingår i ett program för nästa generation tillverkningsteknologi inom företaget.
– Produktionsflödet är helt unikt inom lagerbranschen och utgör en ny tillverkningsstandard för oss som vi kommer att replikera till flera fabriker inom koncernen. Investeringsprogrammet är viktigt för oss för att utnyttja vår tillverkningskapacitet än mer effektivt och öka vår globala konkurrenskraft och flexibilitet gentemot våra kunder, säger Luc Graux, tillverkningsdirektör för SKF koncernen.
Nya möjligheter
Med hjälp av digital teknik kopplas hela värdekedjan samman i produktionsprocessen från inflödet av komponenter till leverans av produkt till slutanvändare. Dessutom kombineras nästa generations mobil infrastruktur med tillverkningsprocessen i syfte att öka effektiviteten.
– Den nya produktionsenheten innebär helt nya möjligheter för oss att korta ledtiderna, öka flexibiliteten och effektiviteten i produktionen, säger Sten Karlsson projektledare för den nya produktionsenheten.
Drygt en miljon lager per år
Förutom investeringen i Göteborg har liknande investeringar aviserats för Schweinfurt, Tyskland, Nilai, Malaysia och Flowery Branch USA.
I fabriksenheten i Göteborg tillverkas över en miljon lager per år. Merparten av produktionen går på export. Produkterna används i tung industri såsom gruvor, stålverk, pappersmaskiner, vindturbiner, axelboxar i tåg, fläktar och pumpar.
SKF i Sverige har förutom enheten i Göteborg också produktion av lagerhus i Katrineholm, utveckling och produktion av industrikopplingar i Hofors, kompetenscenter för smörjsystem i Linköping, produktion av enheter för tillståndsövervakning i Luleå samt ett servicecenter för tillståndsövervakning i Kiruna.
Källa: skf.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *