Content pages
Träbyggande motarbetar klimatförändringarna | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Träbyggande motarbetar klimatförändringarna

Byggsektorn står för upp till 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser årligen, och har därför en viktig roll att spela i arbetet med att dämpa klimatförändringarna. Att bygga med trä är en del av problemets lösning, eftersom trä är det enda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid. Träprodukter, som Kerto® LVL, har ett förvånansvärt litet koldioxidavtryck under sin livscykel och kan användas i praktiskt taget alla typer av byggnader för att lagra koldioxid.

Ett av de viktigaste sätten att dämpa klimatförändringarna är att hitta nya sätt att lagra koldioxid från atmosfären. Byggsektorn kan bidra till denna positiva utveckling genom att använda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livscykel. Trävaror lagrar exempelvis ungefär ett ton koldioxid per kubikmeter.
– Träets torrvikt är 50 procent koldioxid och eftersom denna koldioxid tas från atmosfären bidrar den inte till växthuseffekten, säger Matti Kuittinen, arkitekt och forskare vid Aalto-universitetet.
– När vi planerar nya byggnader eller renoverar en befintlig, måste vi titta på vilka utsläpp som skapas under byggnadens hela livscykel, fortsätter doktor Frank Werner från Frank Werner Environment & Development.
Träprodukter kan användas i alla slags byggnader
Träbaserade material kan användas i de flesta delar av en byggnad för att binda koldioxid från atmosfären. Det gör att arkitekter och byggare kan nå ambitiösa mål för reducerade koldioxidutsläpp. Störst potential för koldioxidlagring finns i ytterväggar, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Ett passivhus ritades till exempel för ett kallt klimat med två olika alternativa byggnadsmaterialval; en träram med träfiberisolering och en lättbetongsram med EPS-isolering.
– Energieffektiviteten i byggnadens skal var densamma med båda alternativen. Däremot gav tillverkningen av träalternativet ungefär 40 procent lägre koldioxidutsläpp. Även mängden atmosfärisk koldioxid som lagrades i träramen var nästan fyra gånger så hög som i det andra alternativt, förklarar Kuittinen.
Trä är klimatvänligt under sin hela livscykel – och längre än så
Eftersom stora mängder koldioxid kan lagras i byggnadens träelement är det viktigt att se till att lagringen blir så långvarig som möjligt. För lång livslängd krävs bra design, fuktskydd under konstruktionen och bra underhåll. Och när träelementen inte längre används i byggnader kan de återanvändas som andra produkter, så att den atmosfäriska koldioxiden som lagras i materialet inte frigörs. Efter en återvinningscykel kan trämaterialet användas inom bioenergiproduktion.
– För många gamla byggnader gäller att om de skulle uppföras idag skulle förnybara material användas mycket mer. En hel revolution med mer klimatvänliga och hållbara byggnader är möjlig med hjälp av välutvecklade produkter för grönt byggande. Resten är upp till arkitekter och konstruktörer, avslutar Werner.
Källa: metsawood.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

One Response

Kommentera
 1. Mathias larsson
  maj 17, 2017 - 06:48 f m

  Vinsten ligger i att trä har normalt sett lägre klimatpåverkan som stommaterial (fossil Co2)

  Över livscykeln så blir kollagringen 0. dvs. ingen klimatvinst biogent.

  Det enda som är viktigt med biogent är hur länge det lagras. Dvs att kollagringen är en temporär biogen kolsänka. Att räkna minus är således fel.

  Reply

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *