Content pages
Danska uppfinningar ger skydd mot markerosion och buller | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Danska uppfinningar ger skydd mot markerosion och buller

groundplug

Sanderosion är ett stort problem kring våra sydsvenska kuster. Kustremsan har förflyttat sig norrut och en rad hus riskerar att rasa ned i havet. Klitterstränder förstörs av stormar och reparationsinsatserna kostar miljonbelopp – danska GroundPlug har funnit en succéartad lösning på problemet.

Carsten Aagerup – företagets grundare och uppfinnare berättar. ”det var ett TV-program om ett hus på Jylland som på grund av erosion rasade ned i vattnet.. Jag funderade och utvecklade en metod som är biologiskt nedbrytbar. Det är helt enkelt ett nät av kokosnötfibrer som vävs samman, och med en speciell skruv sätts fast i stranden eller klitterna. På detta nät planterar vi sedan växter vars rötter gräver sig ned i sanden och förankrar den och när allt detta har skett har kokosfibernätet brutits ned biologiskt”.    – Vi har alltså inte bara återskapat klitterna och stranden utan genom nyplanering har vi säkrat den för lång tid. Det har varit en stor succé här i Danmark och nu är vi beredda att erbjuda vår teknik och vårt kunnande även till andra länder utvecklar Ole Möller Andersen som är ansvarig för det som på danska kallas för ”skraentsikkring”.

Åtar sig helhetslösningar
GroundPlug har sedan starten växt till 80 anställda och all expertis i form av geologer, landskapsarkitekter och ingenjörer finns hos företaget som är baserat i Hilleröd på Själland.                                                                                  – Vår stab av människor och arbetsledning gör både bedömning och analys av problemets omfattning och kommer med en offert på det som behöver göras. En stor del av arbetet genomförs i samarbete med lokala entreprenörer så vi tillhandahåller expertisen och kunnandet samt utrustning – kostnadseffektivt för kunden och arbetseffektivt för oss berättar Aagerup.

Pilträd som miljövänlig bullerdämpning
Förutom att bekämpa erosion har företaget också ett stort kunnande inom bullerbekämpning och även här han man utvecklat en biologisk metod. Grunden består av ett specialutvecklad och justerbart stålfundament som gör att bullerdämpningen kan monteras rakt oavsett markförhållanden. På stolparna flätas sedan pilträd samman till ett effektivt och miljövänligt bullerskydd.                                                                  – Vi har utfört denna typ av stålfundamentinstallationer vid E18 i Norge.
Vid besvärliga markhörhållanden har vi tvingats att gå ned med 12 meter långa specialskruvar för att förankra konstruktionen ordentligt. Skruvens längd anpassas efter de lokala förutsättningarna och konstruktionen lämpar sig ytterst väl både utmed vägar och kring järnvägar berättar Aagerup. Konstruktionen på fundament och stolpar gör att den fungerar även utmed järnvägar där hastigheterna och vibrationerna ställer stora krav på konstruktionen.

Anpassas efter lokala förutsättningar
Det unika med GroundPlugs system är att det kan anpassas helt efter de lokala förutsättningarna. Vill en kommun eller SJ/NSB ha traditionella bullerskydd finns det, medan andra vill ha miljömässiga alternativ i form av Pilträd så är det ett fritt val.
– Vi kommer gärna och besöker kunder både i Sverige och Norge, gör en analys och lämnar en rekommendation och offert. Efter order utför vi arbetet med egen utvecklad utrustning och patenterade lösningar. Vi har nu testat både konstruktionen, utvecklat utrustningen och fordonen samt samlat på oss erfarenhet och efter att kommit igenom nålsögat – Kystdirektorratets nålsöga (länsstyrelsens naturvårdsenhet..red anm) är vi nu beredda och rustade för att växa utanför Danmark. Oavsett om det gäller myndigheter, kommuner eller företag så är de välkomna att kontakta oss och även komma till Danmark för att se färdiga projekt avslutar Carsten Aagerup”.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *