Content pages
ABB levererar innovativ lösning för urban batterilagring i Danmark – stödjer förnybar energi | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB levererar innovativ lösning för urban batterilagring i Danmark – stödjer förnybar energi

batterilagring

ABB meddelar att företaget framgångsrikt har satt i drift Danmarks första urbana energilagringssystem på uppdrag av Radios, elnätsdivisionen inom DONG Energy. Systemet baserat på litionjonbatterier (BESS) ska anslutas till det lokala elnätet i den nya hamnstadsdelen Nordhavn i Köpenhamn.

– Vi är glada över den här innovativa lösningen som ska bidra till säkrare elleveranser och ytterligare stödja Danmarks satsning på förnybar energi. Det här är ett utmärkt exempel på ABB:s strategi att ta fram ekoeffektiva och innovativa lösningar för energisektorn, säger Giandomenico Rivetti, chef för ABB:s verksamhet High Voltage Products inom divisionen Power Grids.
– Som en av huvudaktörerna inom ny teknik för smart energi ser ABB energilagringslösningar som en avgörande komponent för att kunna utnyttja förnybar energi på ett effektivt sätt i framtidens elnät.

Olika funktioner
Batterilagringssystemet kommer att stå för en betydande del av energisystemet, i vilket majoriteten av elproduktionen avses komma från sol- och vindkraft. Eftersom förnybar energi är mindre förutsägbar behöver energilagring ingå som en viktig del av systemet för att säkra elleveranserna. ABB:s flexibla och modulära system kan användas för olika funktioner som att flytta en effekttopp i tiden samt frekvensregleringsstöd.
– Genom att integrera batterilagring i Nordhavn har vi möjlighet att lära oss mer om hur nya tekniska lösningar och marknadsmekanismer samverkar med elnätet, säger Knud Pedersen, styrelseordförande för Radius.
– Jag bedömer att batteriteknik, på längre sikt, har potential att jämna ut belastningen på elnätet och bidra till en mer kostnadseffektiv drift.
Batterilagringssystemet ingår i projektet EnergyLab Nordhavn som drivs i stadsdelen Nordhavn i Köpenhamn. Projektet syftar till att utveckla och demonstrera framtidens energilösningar, inklusive ny värdefull kunskap som bidrar till att förverkliga ett mer flexibelt och hållbart elnät med stora mängder förnybar energi. Dessa lösningar är nödvändiga för att nå det ambitiösa målet att göra Köpenhamn till världens första koldioxidneutrala huvudstad 2025.

Fyraårigt projekt
”EnergyLab Nordhavn – en ny urban energiinfrastruktur” är ett fyraårigt projekt (2015-2019) för att utveckla framtidens energilösningar. Projektet använder Nordhavn som ett fullskaligt laboratorium i stadsmiljö för att demonstrera hur el, fjärrvärme, energieffektiva lösningar och eltransporter kan kombineras i ett intelligent, flexibelt och högeffektivt energisystem. Samarbetsparter i projektet är bland andra Danmarks Tekniske Universitet, Köpenhamns stad, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Danfoss, Clean Charge, METROTHERM, Glen Dimplex och PowerLab facilities.

Källa: abb.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *